Data rozpoczęcia
2005-10-06
Data zakończenia
2005-10-19

termin: 19-21.10.2005 r. miejsce: Gdańsk


INNOWACJE to swoiste forum wymiany informacji pomiędzy placówkami badawczymi, wynalazcami, przemysłem i sektorem finansowania w zakresie nowych rozwiązań technologicznych i nowych produktów oraz ich handlowa promocja. Uczestnictwo w targach zgłosiły m.in. instytuty naukowe, ośrodki naukowo-badawcze, centra transferu technologii, firmy innowacyjne, instytucje i fundusze finansujące badania i wdrożenia, rzecznicy Patentowi, projektanci wzornictwa przemysłowego, a także projektanci indywidualni. Targi stwarzają szansę rozwoju przede wszystkim firmom małym i średnim, które nie dysponują własnym zapleczem naukowo-badawczym.
Więcej: www.mtgsa.pl
Organizator: tel./fax (58) 554 93 34, www.mtgsa.com.pl