Firma Uponor wprowadza na polski rynek nowe systemy kolektorów gruntowych, które nie tylko zwiększają efektywność wykorzystania czystej energii odnawialnej, lecz również ułatwiają instalację. W bogatej palecie rozwiązań znalazła się również niespotykana dotąd na rynku klatka energetyczna.

Innowacja w dziedzinie energii geotermalnej od Uponor
Spośród wszystkich metod pozyskiwania energii odnawialnej w Polsce największy potencjał posiada geotermia. Szacuje się, że jej całkowity poziom wynosi 1512 PJ/rok (Petadżul, 1PJ = 1015J), co stanowi 30% krajowego zapotrzebowania na ciepło. Energia geotermalna pozwala na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, uniezależnienie od cen tradycyjnych nośników, a jej zasoby są nieograniczone. W kontekście unijnego planu osiągnięcia celów „20/20/20” może stać się jednym z głównych źródeł ciepła w XXI wieku. Nowe rozwiązania kolektorów gruntowych Uponor to kolejny krok na drodze do wydajniejszego pozyskiwania energii geotermalnej. Kompletne, bezawaryjne systemy obejmujące kolektory poziome, nowatorskie klatki energetyczne, kolektory palowe i pionowe oraz preizolowane rury do transportu ciepła i zestaw mieszający EPG6, pozwalają na łatwe zaprojektowanie rozwiązania o optymalnej efektywności, bez względu na położenie budynku i warunki gruntowe.


Złap energię w klatkę!

Z punktu widzenia kosztów inwestycyjnych najlepsze rozwiązanie pozyskiwania energii z gruntu stanowią kolektory poziome. Wymienniki są układane stosunkowo płytko, poniżej strefy przemarzania. Dzięki temu nie wymagają wykonywania ekspertyz, ani uzyskiwania pozwoleń na wykonanie odwiertów, jednak są bardziej narażone na uszkodzenia. Kolektory poziome Uponor zostały wykonane z bardzo wytrzymałego i odpornego na pękanie polietylenu PE-Xa. Polietylen sieciowany wykazuje większą odporność na uszkodzenia ostrymi przedmiotami i obciążenia punktowe. Wymienniki można układać poziomo lub ukośnie, bez względu na położenie wód gruntowych. Specjalną wersją kolektorów poziomych Uponor są klatki energetyczne, zbudowane ze zwiniętych spiralnie rur PE-Xa. Wymiennik w kształcie stożka to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie dostępna powierzchnia przed budynkiem nie pozwala na montaż tradycyjnych kolektorów poziomych. Efektywne rozwiązanie doskonale wykorzystuje objętość gruntu, a przy tym pozwala na równomierne pozyskiwanie ciepła. Prefabrykowane rozwiązanie eliminuje ryzyko błędów montażowych związanych z nieprecyzyjnym ustalaniem odległości między rurami. Kolektory zostały optymalnie zwymiarowane i trwale połączone ramą.


Zmaksymalizuj uzyski energii!

Wykorzystanie sond pionowych, zagłębianych w gruncie na głębokość powyżej 30 metrów pozwala na bardzo stabilne uzyski energii cieplnej przez cały rok. Kolektory pionowe Uponor zajmują stosunkowo mało miejsca, co jest kompensowane dużą głębokością odwiertu sięgającą ok. 100 metrów. Rury są układane w pionowych odwiertach, w postaci pojedynczych lub podwójnych, U-kształtnych lub koncentrycznych kolektorów. Natomiast wszędzie tam, gdzie grunt jest mało nośny, można zastosować Kolektory palowe Uponor.

W ramach rozwiązania instalacja jest wpuszczana w betonowe pale umieszczane w uprzednio przygotowanych otworach. Koszt takiej instalacji jest porównywalny do zwykłego palowania fundamentowego. Istnieje również możliwość wykorzystania prefabrykowanych elementów, co znacznie przyspiesza realizację. Obwody mogą być prowadzone w dowolny sposób: spiralnie, w formy litery U lub meandrycznie.

Kolektory gruntowe stanowią wysokoefektywne źródło energii dla pomp ciepła, jednak mogą być również bardzo ekonomicznym rozwiązaniem chłodzenia w budynku. W tego typu instalacji nie ma konieczności stosowania pompy ciepła, którą można zastąpić zestawem mieszającym dla chłodzenia pasywnego Uponor EPG6.

Źródło: ''