Kurtyno-nagrzewnica ELiS DUO otrzymała tytuł INNOWACJA 2010.

INNOWACJA 2010 dla ELiS DUO
Kurtyno-nagrzewnica ELiS DUO z oferty Flowair, otrzymała tytuł INNOWACJA 2010 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Forum Biznesu i Centrum Innowacji FIRE.
ELiS DUO zostało docenione za nowoczesne, zaawansowane technologicznie i oryginalne rozwiązanie. Zwrócono również uwagę na niepowtarzalny wygląd oraz możliwości zastosowania produktu.


Przypomnijmy, że to już drugie odznaczenie dla kurtyno-nagrzewnicy ELiS DUO. Poprzednie, związane z tegorocznym konkursem Dobry Wzór , podkreślało unikalny desing i funkcjonalność naszego urządzenia: >>ELiS DUO - Dobry Wzór 2010

Innowacja Roku ma na celu promocję idei innowacyjności, nowoczesnych unikalnych i oryginalnych rozwiązań, stymulowanie przedsiębiorstw w kierunku rozwoju innowacyjnej myśli technologicznej.
„Innowacja Roku” to ogólnopolski Program o charakterze konkursowym, mający na celu promocję idei innowacyjności, nowoczesnych unikalnych i oryginalnych rozwiązań, stymulowanie przedsiębiorstw w kierunku rozwoju innowacyjnej myśli technologicznej. Jego zadaniem jest również penetracja rynku, pod kątem wyszukiwania, a następnie wytypowania innowacyjnych wyrobów i technologii, które po poddaniu ocenie otrzymują certyfikat „Innowacja Roku”.
Program adresowany jest do firm, instytucji i organizacji działających na polskim rynku. Przedmiotem oceny były zastosowane w praktyce lub wdrożone przedsięwzięcia, rozwiązania, produkty i technologie o charakterze innowacyjnym, nowatorskim, a także w istotny sposób zmodyfikowane.
Program realizowany jest pod patronatem i przy merytorycznym wsparciu Fundacji Centrum Innowacji FIRE.


Źródło: Flowair