Krajowe Forum Chłodnictwa udostępnia Czytelnikom wentylacja.com.pl najnowszy marcowy numer "inforum" - zawierający istotne informacje dla całej branży.


W załączniku pdf znajduje się marcowy numer - kuriera informacyjnego adresowanego do członków Krajowego Forum Chłodnictwa. Jest to biuletyn dedykowany członkom KFCh. Informacje w nim zawarte są jednak na tyle istotne, że władze Forum postanowiły udostępnić bieżący numer szerszemu gronu adresatów. Dziękujemy KFCH za udostępnienie publikacji i zachęcamy do lektury!

Redakcja


marzec 2008


Szanowni Państwo,
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać kolejne edycje naszego kuriera informacyjnego, jeśli macie pełne przekonanie, że prowadzicie rzetelną firmę działającą w branży chłodnictwa i/lub klimatyzacji i zależy Wam na współudziale w rozwoju naszej branży, to zapraszamy do Forum! O nieskomplikowanej procedurze przystąpienia do Krajowego Forum Chłodnictwa można dowiedzieć się pod następującym linkiem: http://www.forum-chlodnictwa.org.pl/index.php?id=9&l=pl
Łączę pozdrowienia i wyrazy szacunku,


Michał Dobrzyński, Dyrektor Biura
Krajowe Forum Chłodnictwa

ul. Zamieniecka 25, 04-158 Warszawa
tel.: +48 600 281 279
faks: +48 22 201 21 23
biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
www.forum-chlodnictwa.org.pl
P.S. Informacja dla firm zainteresowanych przystąpieniem do Krajowego Forum Chłodnictwa:
Załączamy deklarację członkowską do KFCh . Po jej wypełnieniu oraz uzgodnieniu "rekomendacji" z dwoma aktualnymi członkami Forum, deklarację należy przesłać faksem na nr 022 201 21 23, a następnie pocztą na adres KFCh.