Większość z nas, uczestników rynku chłodnictwa i klimatyzacji, w swojej codziennej pracy nie wyobraża sobie już normalnego działania bez udziału komputera.


Poszukiwanie potrzebnych informacji w internecie, projektowanie, dobór urządzeń - wszystko za sprawą specjalistycznego oprogramowania czy branżowych narzędzi informatycznych ułatwiających..., umożliwiających..., przyspieszających...
Istnieje wiele programów, zarówno komercyjnych jak i bezpłatnych, które ułatwiają projektowanie i dobór urządzeń do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, aczkolwiek nie zawsze bywają one przyjazne dla użytkownika i proste w obsłudze. W poniższym zestawieniu proponujemy więc te „wypróbowane” i przystępne. Krótki opis przybliży możliwości i zakres działania danego programu.
Można otrzymać je bezpłatnie, wraz z instruktażem – od Product Managerów, Handlowców Elektroniki S.A. lub użytkować na witrynie www.elektronika-sa.com.pl
SELECT 6.6.
Program doborowy Copeland.
Program jest profesjonalnym
narzędziem, służącym
jako pomoc przy doborze
agregatów, sprężarek oraz
automatyki chłodniczej.
Umożliwia dobór lub weryfikację
parametrów technicznych,
względem żądanej
mocy, dla warunków według norm ARI i EN12900 lub indywidualnych
warunków pracy. Użytkownik ma do wyboru zakładki
z agregatami, sprężarkami oraz automatyką, gdzie umieszczone
są listy z pogrupowanymi urządzeniami. Urządzenia pogrupowane
zostały pod względem konstrukcji. Wybierając odpowiednią
zakładkę i listę, oraz wprowadzając dane: temperaturę parowania
i skraplania/otoczenia, wartość przegrzania i dochłodzenia
oraz wybierając z listy żądany czynnik chłodniczy, program
prezentuje listę urządzeń z podświetloną szukaną pozycją.
Do dobranego urządzenia można wydrukować kartę techniczną,
zawierającą szczegółowe informacje o warunkach doboru oraz
dane mechaniczne i wymiary. Istnieje również możliwość zapisu
do pliku w formacie pdf.
Program umożliwia konfigurowanie urządzeń wielosprężarkowych
dla mocy oraz warunków określonych przez użytkownika.
Dla zadanych danych, program pozwala dobrać termostatyczne
lub elektryczne zawory rozprężne oraz zawór elektromagnetyczny.
Użytkownik ma możliwość wglądu do szczegółowych danych oraz
rysunków technicznych dobranych urządzeń.
Program posiada funkcję, pozwalającą na przedstawienie
rocznych kosztów eksploatacji wybranego urządzenia, dających
obraz wysokości nakładów finansowych, ponoszonych
przez eksploatującego.
Program pracuje na dowolnej platformie Windows.
Rozmiar pełnej wersji: 30.6 MB
Frascold Selection Software wersja 1.1.0.39 F1,25
polska nazwa obiegowa to Frawin lub FSS
Narzędzie służy do doboru urządzeń produkowanych przez włoskiego
producenta sprężarek i agregatów chłodniczych - Frascold.
Jako dane wejściowe wprowadza się żądaną wydajność, dane temperaturowe
powietrza i czynnika chłodniczego. Program głównie
dobiera sprężarki: semihermetyczne, otwarte, śrubowe, dwustopniowe,
natomiast w przypadku agregatów – odsyła użytkownika
do elektronicznych katalogów technicznych (wybiera konkretny
agregat i otwiera katalog we właściwym miejscu) .
Można również po wprowadzeniu symbolu danego modelu urządzenia
- uzyskać jego wszelkie dane techniczne.
Pozyskane dane techniczne wybranej sprężarki można zapisać
w wersji skróconej – w postaci podstawowej Karty Katalogowej
lub wersji rozszerzonej – w postaci 4-5 stron A4 ze szczegółowymi
danymi sprężarki jak: gabaryty, schematy, dane elektryczne,
akcesoria... Pozyskane dane można wyeksportować do pliku xls,
wysłać jako załącznik pdf lub wydrukować.
Język polski – opcjonalnie do wyboru.
Wersja instalacyjna zajmuje 16 MB.
Wymagania sprzętowe – system operacyjny Windows XP

K-FLEX IsoCalc 5.0

ISOCALC 5.0 – Program do obliczeń chłodniczych i cieplnych
Program służy głównie do doboru odpowiedniej grubości izolacji
do danej instalacji, chociaż nie tylko. Pozwala również policzyć
straty ciepła, spadek temperatury na długości rurociągu, czy
sprawdzić minimalną grubość izolacji (różnych rodzajów ) zabezpieczającą
przed wykraplaniem się wody – kondensatu po przekroczeniu
punktu rosy. Czasem jest pomocny do sprawdzenia izolacji
na już istniejących instalacjach, gdzie występują jakieś problemy.
Dzięki niemu można to w miarę szybko i w prosty sposób
zdiagnozować.
Jeśli chodzi o dane wejściowe – musimy jedynie wprowadzić dane
dotyczące instalacji chłodniczej, do której izolację dobieramy. Dane
wszystkich izolacji K-FLEX są wprowadzone już w programie Isocalc,
choć istnieje również możliwość wprowadzenia własnych
danych innej izolacji, jeśli jest taka potrzeba.
Po dokonaniu obliczeń możemy zrobić wydruk, bądź zapisać w dane
w pliku, np. do potwierdzenia doboru danego produktu.
Jeśli chodzi o wymagania sprzętowe to program będzie pracował
praktycznie na każdym komputerze. Nie wymaga instalacji,
wystarczy go przekopiować i uruchomić. Zajmuje ok. 3,5 MB, więc
można go przesyłać za pomocą poczty internetowej.

Scelte32

Scelte32 najnowsza wersja bazy danych: V3R7M1 (27/06/2008)
Program doborowy Scelte32 jest rozbudowanym narzędziem do
doboru/weryfikacji urządzeń ECO w wybranych warunkach pracy.
Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala na wygodny i szybki
dobór chłodnic freonowych oraz glikolowych, skraplaczy oraz tzw.
dry-coolerów. Ponadto – posiada wbudowany moduł do obliczania
bilansu cieplnego pomieszczeń chłodni oraz mroźni. Przy
doborze urządzeń, po podaniu podstawowych parametrów, np.
takich jak: temperatura otoczenia, temperatura parowania/skraplania
oraz wymagana wydajność chłodnicy/skraplacza oraz typu
dobieranego urządzenia (np. chłodnica podsufitowa lub skraplacz
ACE) – program generuje listę proponowanych urządzeń spełniających
kryteria. Po dokonaniu ostatecznego wyboru możemy
wydrukować podstawowe dane techniczne naszego urządzenia
na dowolnej drukarce systemowej. Mając zainstalowaną wirtualną
drukarkę pdf uzyskujemy plik do załączenia w poczcie internetowej
lub do archiwizacji w swojej bazie danych. Największą zaletą
Scelte jest prosta i czytelna obsługa w polskiej wersji językowej
oraz załączony moduł do obliczeń bilansu cieplnego pomieszczeń.
Pozwala to w prosty i szybki sposób zweryfikować dowolny
dobór urządzenia ECO, używając jednego narzędzia. W najnowszej
wersji z dnia 27 czerwca 2008 roku dostępne są chłodnice
CTE z wentylatorami o średnicy 500 mm, chłodnice ICE z rozstawem
lamel 8 mm oraz 12 mm, a także nowe konstrukcje chłodnic
SRE. Narzędzie pracuje poprawnie na komputerach z następującymi
wersjami systemu Widows – Windows 9x; Windows NT
4 sp6; Windows 2000 sp4 (lub wyższy); Windows XP (Home oraz
Pro) sp1 lub wyższy; Windows Vista.
Scelte 32 dostępne jest u Handlowców w każdym oddziale Elektronika
S.A. – wersja instalacyjna Scelte zajmuje ok. 19 MB.
CoolCatTM
CoolCatTM jest programem doboru
freonowej automatyki do
instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Ułatwia właściwy
dobór termostatycznych zaworów
rozprężnych, zaworów
elektromagnetycznych i innych komponentów armatury chłodniczej
np. filtrów-odwadniaczy, wzierników itp.

ForeseeTM

ForeseeTM jest programem do doboru sprężarek. Program prezentuje
parametry sprężarek
hermetycznych: Maneurop,
Performer, Speerall i Scroll
Tech oraz dobiera spośród
nich sprężarkę najbardziej
zbliżoną do żądanej wydajności
chłodniczej. Program ForeseeTM
otwiera się w pojedynczym
oknie o prostej, intuicyjnej nawigacji i szybko przeprowadza
obliczenia.

RS+3

Program doboru sprężarek i agregatów skraplających mający
możliwość sprawdzenia i porównania parametrów agregatów
i sprężarek dla różnych warunków . Możliwość wyszukiwania urządzeń
zarówno poprzez wprowadzenie żądanych parametrów jak
i poprzez wybór modelu.
e-solution, v1.1.1
Program „e-solution” umożliwia sporządzenie schematu instalacji
chłodniczej dla systemu VRF produkcji Mitsubishi Heavy Industries,
Ltd. Znając wydajność chłodniczą (całkowitą, jawną) lub wydajność
ogrzewania dla określonych parametrów powietrza wewnętrznego
i zewnętrznego dobierzemy jednostki wewnętrzne i zewnętrzne,
spełniające zarówno narzucone przez projekt parametry powietrza
jak i ograniczenia producenta (długość instalacji, różnica poziomów,
ilości i wydajności jednostek). Program automatycznie dobiera średnice
rurociągów chłodniczych, niezbędne trójniki systemowe i oblicza
dodatkową ilość czynnika chłodniczego. Dokumentacja generowana
przez e-solution obejmuje również schemat elektryczny, listę
materiałów (w tym rurociągi chłodnicze), tabelę zawierającą nominalne
i rzeczywiste wydajności urządzeń oraz dane techniczne jednostek
wewnętrznych i zewnętrznych (np. specyfikacja, rysunki wymiarowe,
schematy elektryczne, dane akustyczne, charakterystyki
wentylatorów, sterowanie).
Niewątpliwe zalety programu to możliwość definiowania własnych
parametrów powietrza (np. dla różnych regionów kraju), automatyczny
(różne kryteria) lub ręczny dobór jednostek zewnętrznych,
możliwość eksportu listy materiałów do Excela i schematu
instalacji do AutoCada oraz łatwe przejście z systemu 2-u rurowego
na 3-y rurowy. Narzędzie „paleta” pozwala na zaoszczędzenie
czasu w przypadku dużych zmian w projekcie.
W porównaniu z poprzednią wersją zostało zaktualizowane polskie
tłumaczenie programu.
Kolejna modyfikacja obejmie m.in. zmianę jednostek wewnętrznych
na KX6, i będzie można jej dokonać przez Internet.
Dostępne wersje językowe to m.in. polska, angielska, niemiecka.

BILANS CIEPLNY KOMORY CHŁODNICZEJ

Na podstawie określonych zakładanych parametrów komory,
ładunku oraz eksploatacyjnych narzędzie wyznacza zapotrzebowanie
na wydajność chłodniczą.
Dane wejściowe to m.in. wymiary komory, jej orientacja względem
stron świata, zakładana wilgotność, temperatury pracy; w zakresie
ładunku: rodzaj towaru wsadowego, ładowność, wymiany,
zakładane temperatury; w ramach eksploatacji: cyrkulacja
powietrza, liczba wymian, liczba pracowników, oświetlenie, odtajania,
praca maszyn i inne. Co warte podkreślenia - aplikacja
umożliwia obliczanie czasów zamarzania i wychładzania przy założonych
warunkach pracy. Ponadto aplikacja umożliwia wybór
materiału izolacyjnego z bazy danych lub samodzielne wprowadzenie
jego parametrów obliczeniowych oraz wybór towaru schładzanego
z bazy danych (długa lista towarów), bądź wprowadzenie
własnych danych dla specyficznego towaru. Program dostępny
na firmowej witrynie internetowej www.elektronikasa.com.pl, z zakładki "Zasoby i narzędzia", dzięki czemu
jest dostępny z każdego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę
internetową.

DOBÓR RUROCIĄGU

Program dobiera średnice rur na podstawie danych o układzie
chłodniczym, tj. wyznacza obliczeniową (teoretyczną) średnicę rury
oraz najbliższe typowe: mniejszą i większą średnicę, co pozwala
na logiczne wnioskowanie oraz świadomy wybór. Program umożliwia
zapisanie parametrów doboru w osobnym pliku, tak aby
umożliwić powrót do zapisanych danych.
Dane do wprowadzenia to parametry układu chłodniczego, parownika
i skraplacza, parametry rurociągu ssawnego i tłocznego oraz
cieczowego. Podobnie jak w przypadku bilansu cieplnego, program
dostępny jest na firmowej witrynie internetowej
www.elektronika-sa.com.pl , z zakładki "Zasoby i narzędzia",
dzięki czemu dostępny jest z każdego urządzenia wyposażonego
w przeglądarkę internetową i dostęp do internetu.
Wszystkie informatyczne narzędzia doborowe Elektroniki SA były
wielokrotnie testowane a wyniki otrzymywane przy ich pomocy
w różnych wariantach porównywane z wynikami otrzymanymi z
innych uznanych narzędzi informatycznych. Zostały jednak przygotowane
tak, aby w jak najlepszy sposób uwzględnić potrzeby
własne i specyfikę firmy.
Oczywiście zawsze należy pamiętać, że obliczenia/ dobory z pomocą
programu komputerowego tylko wtedy mogą być poprawne,
jeżeli wszystkie wymagane dane wejściowe zostaną wprowadzone
w sposób kompletny i precyzyjny. Dlatego tak ważne jest,
aby narzędzia informatyczne były elastyczne i umożliwiały w odpowiednim
zakresie również inwencję użytkownika oraz aby optymalna
ilość danych wejściowych była wstępnie wprowadzona do
bazy danych. Ważny jest również przejrzysty i przyjazny użytkownikowi
interfejs programu, który pozwoli bez trudu każdemu na
poprawne i szybkie korzystanie z programu.
Opisane powyżej narzędzia informatyczne posiadają takie cechy,
zachęcamy więc do ich użytkowania. Wszelkich wskazówek udzielą
Handlowcy ELEKTRONIKA S.A. pod nr telefonu 058 66 33 300.
Na podstawie materiałów PM
oraz własnych firmy Elektronika S.A.
redakcja: Małgorzata Maniawska
Szef Marketingu i Reklamy
ELEKTRONIKA S.A.
Artykuł do pobrania ze strony plik pdf
Źródło: ELEKTRONIKA S.A.