Firma DuPont wyraża zaniepokojenie kwestią niebezpiecznych podróbek czynnika chłodniczego pojawiających się na Bliskim Wschodzie.


W związku oceną sytuacji w regionie, dokonaną przez przedstawicieli kierownictwa, Dział Czynników Chłodniczych firmy DuPont wyraża swoje zaniepokojenie pojawieniem się na Bliskim Wschodzie potencjalnie niebezpiecznych podróbek czynnika chłodniczego R134a. DuPont wzywa agencje ds. ochrony środowiska (EPA) w tym regionie do podążenia za przykładem takich krajów jak Bahrajn czy Kuwejt oraz do współdziałania z lokalnymi urzędami celnymi w wykrywaniu i zakazywaniu importu tych niebezpiecznych substancji. DuPont powołuje grupę zadaniową do udzielania pomocy w tym zakresie, m.in. w ułatwianiu komunikacji i współpracy między lokalnymi organami władzy oraz lepszego dostępu do sprzętu służącego do analizy i identyfikacji takich produktów.


Z analizy wspomnianych czynników chłodniczych – często oznaczanych i pakowanych w sposób przypominający wiodące marki np. Suva® firmy DuPont – wynika, że zawierają one łatwopalne mieszanki R12, R22, R134a i węglowodorów. Zgodnie z wyjaśnieniami Phila Bardsley'a, szefa DuPont Fluorochemicals dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, który poświęcił dłuższy czas, aby ocenić wielkość problemu w tym regionie: „Taka mieszanka jest szkodliwa w każdym sensie tego słowa. Jest nie tylko łatwopalna i tym samym niebezpieczna dla osób pracujących bezpośrednio z czynnikiem chłodniczym, ale zawiera również substancje niszczące warstwę ozonową, jak np. R12, co jest sprzeczne z zaplanowanym do 2009 r. stopniowym wycofywaniem z użycia freonu (CFC) w regionie bliskowschodnim. Co więcej, znamy przypadki, gdy użycie takiej mieszanki spowodowało uszkodzenie komponentów systemu klimatyzacji pojazdu. I wreszcie, w odniesieniu do tych produktów, które są pakowane tak, aby przypominały autentyczne produkty markowe – jest to przykład rażącego nadużycia i fałszerstwa”. W oparciu o dotychczasowe wyniki dochodzenia uważa się, że przebadane produkty pochodzą z Chin. Są one przeznaczone na Bliski Wschód z powodu wysokiego zapotrzebowania w tym regionie na czynnik R134a stosowany w systemach klimatyzacyjnych, wywołane gwałtownym rozwojem regionalnego rynku budowlanego.
DuPont powołuje się na agencje EPA w Królestwie Bahrajnu i Kuwejtu – jako najlepszy przykład wykrywania i zakazywania importu tych niebezpiecznych produktów. W Bahrajnie, Jaffar Ahmed Salman zajmujący się ochroną warstwy ozonowej, aktywnie i z dobrym skutkiem współdziała z lokalnymi urzędami celnymi. „Zachęcamy inne agencje EPA w regionie do podążenia za tym przykładem. Poprzez aktywną współpracę z lokalnymi władzami mamy nadzieję podnieść poziom świadomości i pobudzić działania w tych krajach” - stwierdza Bardsley. Firma DuPont wierzy, że dzięki jej wiodącej roli na bliskowschodnim rynku środków chłodniczych łatwiejsza będzie współpraca między poszczególnymi organami, jak również zapewnienie praktycznego doradztwa w zakresie identyfikacji niebezpiecznych i fałszowanych produktów. DuPont powołał specjalną lokalną grupę zadaniową do tego celu.
Informacja prasowa (jęz. pol.): DuPont wyraża zaniepokojenie niebezpiecznymi podróbkami czynników chłodniczych na Bliskim Wschodzie

List Fundacji PROZON z dn. 05.07.2006 r. skierowany do mediów branży chłodniczej:

Szanowni Państwo,
Od początku 2006 r. dochodzą do nas informacje o niebezpiecznych i "tanich" podróbkach czynników chłodniczych, pochodzących z bliskiego wschodu, oferowanych na polskim rynku. Słowo "tanich" może mieć w tym przypadku dwa znaczenia, odnosząc się zarówno do ceny tego towaru, jak również do ich jakości, zawartości zapewnianej dokumentacji oraz niezgodnego z prawem opakowania i oznaczenia tych produktów.
Co więcej, w ubiegłym miesiącu dotarła do nas także wiadomość, że pojawił się w Polsce rodzimy "producent" (sic!?) czynników chłodniczych (R410A i R407C), a przynajmniej tak wynika z dokumentów udostępnianych przy sprzedaży czynników. W rozmowie telefonicznej z tą "firmą-producentem" wynika jednoznacznie, że oczywiście nie oni są producentem tych czynników (mimo, że to stwierdza przedstawiany przez nich "arkusz danych bezpieczeństwa materiału"), lecz że towar ten pochodzi prawdopodobnie z Chin... Poza tym, właściciele patentu na R407C i R410A wg naszej wiedzy nie udzielili tej firmie zezwolenia na produkcję tych czynników.
Takie praktyki są niedopuszczalne, z punktu widzenia bezpieczeństwa branży chłodnictwa i klimatyzacji, a przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnych nabywców takich czynników o wątpliwej jakości i pochodzeniu, czyli - z punktu widzenia firm serwisowych oraz finalnych użytkowników urządzeń.
(…)
Łączę pozdrowienia,
Michał Dobrzyński
Fundacja PROZON


Komentarze

  • Niezły lobbing.

    Nie ma to, jak dobry lobbing stowarzyszeń wspierających producentów i dystrybutorów. Czyżby kasa uciekała?

  • Fundatorzy

    He, he - zobaczcie FUNDATORÓW PROZON-u.
    http://www.prozon.org.pl/012_Fundatorzy.htm
    Fundacja jest bezstonna jak sąd w Koreii Północnej :)