Osoby, które uzyskały świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, mogą wykonywać również demontaż instalacji i urządzeń zawierających substancje kontrolowane, prowadzić odzysk substancji kontrolowanych, recykling, regenerację i unieszkodliwianie oraz obrót substancjami przeznaczonymi do tego celu.

Świadectwo Kwalifikacji - interpretacja COCH
Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa