Od wielu lat w Skandynawii i krajach Europy Zachodniej, a ostatnio również w Polsce, kanały o przekroju kołowym są bardzo chętnie stosowane w systemach instalacji wentylacyjnych. Na korzyść kanałów okrągłych przemawiają tak względy ekonomiczne - niższe koszty wykonania instalacji, jak i praktyczne - mniejsze opory przepływu, duży wybór typowych, gotowych kształtek, łatwiejszy i szybszy montaż.


Odpowiadając na potrzeby rynku,
na początku lat 70. ub. wieku w Systemair
(w owym czasie Kanalfläkt)
opracowano i wprowadzono do produkcji
rodzinę wentylatorów o przekroju
kołowym, dostosowanych wymiarami
do typowych przekrojów kanałów, z przeznaczeniem do instalacji
bezpośrednio w ciągu kanałów
(wentylatory "in-line" lub po polsku:
wentylatory kanałowe).
Koncepcja wentylatora „in-line“
umieszczonego bezpośrednio na kanale
zrewolucjonizowała konstrukcję
systemów, umożliwiając rezygnację
z podstaw antywibracyjnych, na których
wcześniej spoczywały wentylatory,
ograniczając jednocześnie ilość zajmowanej
przez instalację przestrzeni.


Realizacja wentylatora kanałowego
opiera się na wykorzystaniu silnika
o odwróconej konstrukcji, w której
stojan znajduje się w części centralnej,
a rolą wirnika pełni obudowa.
Na obwodzie obudowy silnika zainstalowane
jest koło wirnikowe wentylatora.
Silnik zlokalizowany w centrum
koła wirnikowego poprawia aerodynamikę wlotu, przy czym opływające
go strugi powietrza zapewniają intensywne
chłodzenie do tego stopnia,
że możliwe jest sterownie prędkością
obrotową wprost przez zmianę napięcia zasilania. Układ regulacji ogranicza
się do zastosowania transformatora
lub prostego układu tyrystorowego.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę
na sposób zabezpieczania elektrycznego
silników - tradycyjne zabezpieczenia
nadprądowe stają się nieskuteczne.
Przy obniżaniu napięcia w celu
zmniejszenia obrotów prąd zasilania
może przekraczać wartości nominalne.
Z tego powodu w każdym silniku
wbudowany jest czujnik temperatury,
który odcina zasilanie w razie
przekroczenia temperatury krytycznej,
niebezpiecznej dla silnika. Katalog
produktów Systemair zawiera
szczegółowe informacje na temat zabezpieczeń
każdego wentylatora.

Zasady instalacji

Wszystkie wentylatory kanałowe
produkowane przez Systemair mogą
pracować w sposób ciągły w dowolnym
położeniu. Silniki wyposażono
w łożyska toczne, które majà szczelną
obudowę i nie wymagają obsługi. Przy
temperaturze transportowanego powietrza
nieprzekraczającej 40°C, ich
przewidywana żywotność nie powinna
być mniejsza niż 40 000 godzin.
Ze względu na fakt, iż silniki zlokalizowane
w strumieniu transportowanego
czynnika są nim intensywnie
omywane, wentylatory kanałowe nadają się do zastosowań
głównie w wentylacji ogólnej,
gdzie powietrze nie jest zbyt silnie
zanieczyszczone i nazbyt wilgotne.
W celem zapewnienia właściwych
warunków przepływu, instalując
wentylator, należy zadbać o zapewnienie
odpowiednich odcinków
prostych kanału na wlocie i wylocie
z wentylatora. Odcinki, o których
mowa nie mogą zawierać filtrów,
przepustnic i innych elementów powodujących
zakłócenia przepływu,
a ich długości nie powinny być
mniejsze od jednej średnicy hydraulicznej
na wlocie i trzech na wylocie.


Bardzo cennym udogodnieniem
ułatwiającym i przyspieszającym instalację są klamry montażowe FK
oferowane jako wyposażenie dodatkowe.
Umożliwiają one sztywne
i szczelne połączenie króćców wentylatora
z odcinkami kanałów, ograniczając
jednocześnie możliwość
przenoszenia drgań.
Połączenie przy pomocy klamry
FK jest na przykład szybko - rozłączalne,
co zapewnia łatwość montażu, jak i demontażu wentylatora, jeśli
zajdzie potrzeba oczyszczenie łopatek
jego wirnika.


Wentylatory z wirnikiem
Promieniowym

Różnica pomiędzy wentylatorami
K i RVK dotyczy w zasadzie zastosowanych
materiałów: obudowa wentylatorów
K wykonywana jest z galwanizowanej
blachy stalowej, natomiast
RVK - z tworzywa
sztucznego wzmocnionego
włóknem
szklanym. Wentylatory
wyposażone są w wirniki
promieniowe
z łopatkami
wygiętymi do tyłu. Zespół wirnika wentylatora, napędzany silnikiem
z wirującą obudową, wyważany jest
dynamicznie. Wentylatory te to
sprawdzona, wypróbowana konstrukcja
charakteryzująca się niezawodnością,
niskim poziomem drgań
i hałasu. Ich duża niezawodność
i fakt, że praktycznie nie wymagają
obsługi, pozwala na instalację
w miejscach trudno dostępnych.


Wentylatory kanałowe
z wirnikiem
diagonalnym

Wentylatory KD, bo takim symbolem
oznaczono nową rodzinę wentylatorów
Systemair, napędzane są silnikami
z wirującą obudową. Nowość
konstrukcji KD polega na zastosowaniu
w nich wirników o przepływie diagonalnym,
dzięki czemu udało się doprowadzić
do połączenia zalet wentylatorów
osiowych z zaletami wentylatorów
promieniowych. Bierze się to
stąd, że ustawienie łopatek wirnika na
stożkowej piaście
wymusza ruch
powietrza pod
kàtem 45° do
osi wentylatora,
co w efekcie
umożliwia jednoczesny
przyrost energii kinetycznej
w ruchu obrotowym (tak jak w wentylatorach
osiowych), jak i energii potencjalnej
w wyniku działania sił odśrodkowych
(tak jak w wentylatorach
promieniowych). Wentylatory cechuje
stosunkowo duża wydajność w porównaniu
do ich wymiarów gabarytowych.
Konstrukcja
Obudowa wentylatora o kształcie
cylindrycznym wykonana jest z blachy
stalowej cynkowanej galwanicznie.
Dla podniesienia odporności na
korozję zastosowano powłokę z lakieru
proszkowego.
Koło wirnikowe wykonane jest również z blachy stalowej galwanizowanej.
Zespół koła wirnikowego i silnika
wyważany jest dynamicznie. Zastosowane
w silniku łożyska nie wymagają
obsługi, przez co cały wentylator jest
również bezobsługowy. Dla ułatwienia
montażu obudowa wentylatora
wyposażona jest w dwa wsporniki
przymocowane po obu jej stronach.
Do połączenia wentylatora z kanałami zalecamy (jako wyposażenie dodatkowe)
klamry połączeniowe FK,
których gumowe powierzchnie wewnętrzne zapewniają uszczelnienie
połączenia, stanowiąc jednocześnie
element tłumiący, zapobiegający
przenoszeniu drgań wentylatora na
system kanałów.
Zastosowanie wirników diagonalnych
i silników z wirującą obudową
pozwoliło na uzyskanie konstrukcji,
którą charakteryzuje:
Dobra sprawność
Przepływ przez wentylator, w którym
wyeliminowane zostały gwałtowne zmiany kierunku i przekroju,
charakteryzuje się bardziej jednorodnym
profilem prędkości i mniejszymi
stratami energii.
Cichsza praca
Właściwe wyprofilowanie łopatek
wirnika i ukształtowanie przepływu
pozwoliło na ograniczenie hałasu, zapewniając
jednocześnie jego równomierny
rozkład we wszystkich częstotliwościach.
Łatwość regulacji
Możliwość obniżania prędkości obrotowej
poprzez zmniejszenie napięcia zasilania pozwala zrezygnować
z drogich przetworników częstotliwości
na korzyść tańszych układów transformatorowych
lub tyrystorowych.
Łatwość instalacji i obsługi
Ze względu na konstrukcję silnika
obsługa wentylatora może ograniczyć
się tylko do ewentualnego
czyszczenia łopatek wirnika. Mała
waga wentylatora i sposób jego połączenia
z kanałami za pomocą klamer
FK, pozwala na łatwy montaż i demontaż wentylatora.
SYSTEMAIR S.A.
Źródło: