Czy firma rozpoczynająca import urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych może skorzystać z dotacji UE?

Firmy mogą ubiegać się o dotacje unijne na zakup środków trwałych np. maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego, czy oprogramowania. W zależności od doświadczenia danego przedsiębiorstwa, funkcjonowania na rynku, można skorzystać z programu ZPORR 3.4 bądź PHARE 2003.
Aby skorzystać z programu ZPORR należy spełniać jednak następujące kryteria: firma istnieje na rynku do 3 lat
i zatrudnia max. 10 osób. Jeśli Pani zakład spełnia niniejsze kryteria to może Pani ubiegać się o dotację z tego programu. W ramach ZPORR 3.4 można uzyskać poziom dotacji max. 45% dla Warszawy i Poznania, 55%
dla Trójmiasta, Wrocławia i Krakowa, 65% dla pozostałej części kraju. Zaś maksymalna kwota to 50 000 euro.
Natomiast jeśli nie spełniaja Państwo powyższego kryterium to można ubiegać się o dofinansowanie z programu PHARE 2003 gdzie poziom dofinansowania wynosi max. 50 % kosztów kwalifikowanych, przy max. kwocie 100 tys. euro (w przypadku krajowego) lub 50 tys. euro (w przypadku programu regionalnego).

(2005.06.19, woj. lubelskie)