Kołnierzowy STAP jest regulatorem różnicy ciśnienia, który utrzymuje stałe nastawialne ciśnienie różnicowe przy zadanym przepływie.

IMI International: Nowa wersja zaworów STAP DN 65-100
STAP DN 65-100 dostarcza dokładną i stabilną regulację, zapewniając mniejsze ryzyko hałasu na zaworach regulacyjnych.
Dzięki zastosowaniu zaworów STAP równoważenie i rozruch techniczny staje się jeszcze łatwiejszy.
Dokładność STAPa oraz kompaktowe rozmiary czynią go szczególnie odpowiednim w użyciu w systemach grzewczych i chłodniczych.

Funkcje STAP DN 65-100:
- regulacja ciśnienia różnicowego
- nastawialne ∆p
- pomiar
- odcięcie.

Dane techniczne STAP DN 65-100:
- wymiar DN 65-100
- klasa ciśnienia PN 16
- maksymalne ciśnienie różnicowe (∆pV) 350 kPa
- zakres nastaw ciśnienia różnicowego 20-80 kPa lub 40-160 kPa
- temperatura pracy max 120°C, min. -10°C.