ILTO został podwójnym zwycięzcą w teście Świata Techniki (Teknikens Världs).


Instytut Tekniikan Maailma przeprowadził test porównawczy dla central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Wyniki testu opublikowane zostały w czasopiśmie TM-Rakennusmaailma nr 3/2007. W teście w swojej kategorii brał udział ILTO 440 Control wraz z pięcioma konkurentami. Podobne pomiary przeprowadzono też dla central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła na prąd stały, z których jednym był ILTO X 100.


W ramach testu pomiarom poddano właściwości techniczne i ekonomiczne, a także inne cechy o istotnym znaczeniu dla użytkownika. Najważniejszymi cechami central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła jest ich efektywność oraz zużycie energii elektrycznej. Testowano również szczelność urządzeń, poziom hałasu oraz łatwość obsługi i konserwacji. O kolejności w klasyfikacji decydowała średnia ocen uzyskanych we wszystkich pięciu kategoriach.

Zdecydowanym zwycięzcą w swojej grupie testowej jest ILTO 440 Control z krzyżowym wymiennikiem ciepła.
Czterogwiazdkowe urządzenie uzyskało wysokie noty we wszystkich testach i uzyskało średnią ocenę 8,7. Za łatwość obsługi i konserwacji przyznano urządzeniu maksymalną ocenę, czyli dziesięć punktów.
W testach porównawczych brała również udział centrala wentylacyjna ILTO X 100 z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, który nie tylko wygrał wśród konkurentów w kategorii urządzeń na prąd stały, ale też wygrał cały test dziewięciu różnych kategorii.
Było to jedyne urządzenie, które uzyskało średnią ocen powyżej 9 (9,1) i które zasłużyło na najwyższą, dziesięciopunktową ocenę za wybitną energooszczędność.

Instytut TM-Rakennusmaailma zajmuje się przeprowadzaniem testów, badań porównawczych oraz eksperymentami w zakresie produktów i usług branży budowlanej. Przedmiotem zainteresowania instytutu są nowe projekty budowlane, remonty, wybór i zakup mieszkań oraz rozwiązania technologiczne w mieszkalnictwie.
Źródło: www.fresh.se, www.fincomfort.pl