Średnie wynagrodzenie inżyniera w Polsce wynosi 3852 zł brutto. Zdecydowanie najlepiej wynagradzani są inżynierowie pracujący w województwie mazowieckim. Niezależnie od zajmowanego stanowiska zarabiają najwięcej w kraju - wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę rekrutacyjno-doradczą „Bank Danych o Inżynierach” (www.bdi.com.pl).


Statystyczny inżynier zarabia o 1357 zł więcej niż statystyczny Polak (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w III kwartale 2005 wyniosło 2495,64 zł). Wciąż jednak obserwuje się duże rozbieżności w wynagrodzeniach kadry technicznej pracującej w Polsce.
Tabela 1. Zestawienie średniej wysokości stawki wynagrodzenia
inżynierów w zależności od lokalizacji miejsca pracy


Lp.
województwo
średnie wynagrodzenie inżynierów
1.
mazowieckie
4 420 zł
2.
pomorskie
3 902 zł
3.
dolnośląskie
3 772 zł
4.
wielkopolskie
3 747 zł
5.
lubuskie
3 606 zł
6.
kujawsko-pomorskie
3 458 zł
7.
śląskie
3 312 zł
8.
warmińsko-mazurskie
3 308 zł
9.
zachodniopomorskie
3 231 zł
10.
małopolskie
3 143 zł
11.
opolskie
3 090 zł
12.
łódzkie
3 029 zł
13.
podlaskie
2 964 zł
14.
lubelskie
2 926 zł
15.
podkarpackie
2 824 zł
16.
świętokrzyskie
2 690 zł

Polska
3 852 zł
Źródło: Bank Danych o Inżynierach
Najlepiej wynagradzani są inżynierowie w województwie mazowieckim (średnio powyżej 4 400 zł). Powyżej „inżynierskiej” średniej krajowej zarabia jeszcze kadra techniczna w województwie pomorskim.
Tabela 2. Zestawienie średniej wysokości stawki wynagrodzenia inżynierów w zależności od stanowiska i lokalizacji miejsca pracy

lp.
województwo
zarząd / dyrekcja
stanowiska kierownicze
stanowiska specjalistyczne
stanowiska niższego szczebla
1.
mazowieckie
9 975,00 zł
5 941,00 zł
3 773,00 zł
2 150,00 zł
2.
pomorskie
9 626,00 zł
5 210,00 zł
2 927,00 zł
2 016,00 zł
3.
kujawsko-pomorskie
9 922,00 zł
4 346,00 zł
2 799,00 zł
1 654,00 zł
4.
wielkopolskie
8 479,00 zł
4 817,00 zł
3 037,00 zł
1 780,00 zł
5.
lubuskie
9 000,00 zł
4 809,00 zł
2 352,00 zł
1 900,00 zł
6.
dolnośląskie
8 052,00 zł
4 552,00 zł
3 057,00 zł
1 827,00 zł
7.
śląskie
7 716,00 zł
4 500,00 zł
2 926,00 zł
1 651,00 zł
8.
małopolskie
6 513,00 zł
4 009,00 zł
2 919,00 zł
1 672,00 zł
9.
warmińsko-mazurskie
6 200,00 zł
4 028,00 zł
2 597,00 zł
1 648,00 zł
10.
świętokrzyskie
7 000,00 zł
3 429,00 zł
2 421,00 zł
1 577,00 zł
11.
łódzkie
5 767,00 zł
4 036,00 zł
2 583,00 zł
1 709,00 zł
12.
lubelskie
6 162,00 zł
3 493,00 zł
2 358,00 zł
1 816,00 zł
13.
opolskie
5 500,00 zł
3 549,00 zł
2 569,00 zł
1 950,00 zł
14.
zachodniopomorskie
5 150,00 zł
4 023,00 zł
2 765,00 zł
1 511,00 zł
15.
podkarpackie
5 440,00 zł
3 978,00 zł
2 521,00 zł
1 439,00 zł
16.
podlaskie
5 067,00 zł
4 344,00 zł
2 119,00 zł
1 806,00 zł
Źródło: Bank Danych o Inżynierach
Pracownicy najwyższego szczebla pracujący w woj. mazowieckim zarabiają średnio
9 975,00 zł. Na niewiele mniejsze wynagrodzenie może liczyć kadra techniczna pracująca w północnej Polsce: woj. pomorskie (średnie wynagrodzenie 9 626 zł) i woj. kujawsko–pomorskie (średnie wynagrodzenie 9 922 zł). Najgorzej opłacana, w tej kategorii, jest praca inżynierów w woj. podlaskim (średnie wynagrodzenie 5 067 zł) oraz zachodniopomorskim (średnie wynagrodzenie 5 150 zł). W województwie podlaskim najniższe wynagrodzenie otrzymują również inżynierowie pracujący na stanowiskach specjalistycznych (średnie wynagrodzenie 2 119 zł).
Wśród kierowników, najniższymi w kraju stawkami muszą się zadowolić pracujący w woj. świętokrzyskim (średnie wynagrodzenie 3 429 zł). Natomiast najgorzej wynagradzanych inżynierów pracujących na stanowiskach niższego szczebla znajdziemy w woj. podkarpackim (średnie wynagrodzenie 1 439 zł).
Wyniki analizy wyraźnie pokazują znaczną różnicę w wysokości otrzymywanego wynagrodzenia w zależności od lokalizacji miejsca pracy. Wśród pracowników najwyższego szczebla różnica sięga blisko 100%, na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych zmniejsza się do ponad 70% a wśród inżynierów pracujących na pozycjach niższego szczebla wynosi ok. 40%.
Badanie zostało przeprowadzone przez „Bank Danych o Inżynierach” w roku 2005 i objęło 5.500 inżynierów.
Żródło: Bank Danych o Inżynierach www.bdi.com.pl

Bank Danych o Inżynierach powstał w 1992 roku. Dziś jest jedną z najstarszych firm doradztwa personalnego w Polsce. Firmom oferuje pełny zakres specjalistycznych usług doradczych, wśród których znajdują się m.in. rekrutacja i selekcja, outplacement, wartościowanie stanowisk pracy, analizy rynku pracy, raporty płacowe oraz serwis ogłoszeń pracy. Jego działalność doceniło już ponad 66 tys. inżynierów, którzy zdecydowali się na budowanie swoich karier zawodowych w ścisłej współpracy z Bankiem Danych o Inżynierach.


Komentarze

  • ile zarabia inżynier

    Ile zarabia inżynier
    http://www.wynagrodzenia.pl/moja_placa.php?s=34&inzynier

  • Gdzie przeprowadzane były badania

    gdzie zostały przeprowadzone badania, chyba w Mitoroli lub innym zachodnim koncernie. W normalnych warunkach inżynier posiadający uprawnienia budowlane, prowadzący budowę zarobi tyle co piszecie. Takich osób niestety jest mało, więc skąd takie zarobki.