Zależności między zmiennym zużyciem paliw na ogrzewanie budynków a liczbą stopniodni grzania mogą służyć do różnych analiz i prognozowania zużycia energii na ogrzewanie. Zobacz analizę zużycia paliw na ogrzewanie w ostatnich 4 latach.

Ile paliw na ogrzewanie budynków zużyto w minionym sezonie grzewczym?
Autor publikacji: Józef Dopke (jozefdopke@wp.pl)

Temperatury powietrza w sezonach grzewczych w latach 2006-2010

W latach 2006-2007 zanotowano na terenie wielu krajów europejskich rekordową temperaturę kolejnych 12 miesięcy (rys. 1), które w większości przypadały na miesiące sezonu grzewczego 2006/2007 r. (rys. 2). Lipiec 2006 r. ze średnią temperaturą 23,5oC i grudzień 2006 r. ze średnią temperaturą 3,9oC były najcieplejszymi miesiącami w Warszawie od 1779 r. Również średnie temperatury powietrza we wrześniu (16,1oC), październiku (10,7oC), listopadzie (5,9oC) 2006 r. były znacząco wyższe od średnich temperatur dla wielolecia 1961-2000, które wynosiły odpowiednio 13,3oC, 7,8oC i 2,3oC. W styczniu, marcu i kwietniu 2007 r. średnie miesięczne temperatury były także znacząco wyższe od średnich wielolecia 1961-2000 (tabela 1). Podobnie wysokie średnie miesięczne temperatury powietrza wystąpiły w innych polskich miastach. We Wrocławiu średnia temperatura powietrza w miesiącach sezonu grzewczego od 1 września 2006 r. do 31 maja 2007 r. (tabela 2) wynosiła 8,72oC i była wyższa o 2,98oC od średniej temperatury powietrza w sezonie grzewczym w wieloleciu 1971-2000.

To rekordowe ocieplenie nie objęło swym zasięgiem całej Europy a jedynie obszary najbardziej zurbanizowane i obszary o największej gęstości zaludnienia. Skutkiem tego ocieplenia była bardzo mała liczba stopniodni grzania w sezonie grzewczym 2006/2007 r. (rys. 3) i dużo mniejsze zużycie paliw na ogrzewanie o około 17% w Warszawie niż w następnych dwóch sezonach grzewczych 2007/2008 r. i 2008/2009 r.
W obecnym sezonie grzewczym 2009/2010 r. tylko wrzesień i listopad były prawie tak ciepłe jak w najcieplejszym sezonie grzewczym 20006/2007 r. Ale średnie temperatury powietrza w grudniu 2009 r. i styczniu 2010 r. były znacznie niższe niż w sezonach grzewczych w latach 2006-2009 (rys. 2).
 www.ogimet.com

Pełna treść publikacji w załączniku

Źródło: ''