Gdzie zdać odzyskany czynnik chłodniczy? Do kiedy można używać czynniki HFC? Czy można już uzyskać certyfikat f-gazowy? tóre urządzenia z HFC trzeba oznakować? zy będzie można używać nowego R22 po 2009? o to jest "pierwotny czynnik R22"? akie są opcje dla R22?


W trzecim numerze Ekokuriera - biuletynu informacyjnego Fundacji PROZON - znajduje się wiele cennych informacji dotyczących wszystkich podmiotów wykorzystujących w swej działalności urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne funkcjonujące w oparciu o czynniki chłodnicze typu HCFC (np. R22) oraz HFC (m.in. R134a, R404A, R407C, R410C oraz wiele innych).
Za zgodą wydawcy, publikujemy aktualne wydanie biuletynu informacyjnego Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON "ekokurier" nr 3 (IV kw. 2008).
W nowym biuletynie PROZONu, można zaleźć odpowiedź na pytania:
Ile kosztuje utylizacja zużytego czynnika R22?
Gdzie zdać odzyskany czynnik chłodniczy?
Do kiedy można używać czynniki HFC?
Czy można już uzyskać certyfikat f-gazowy?
Które urządzenia z HFC trzeba oznakować?
Czy będzie można używać nowego R22 po 2009?
Co to jest "pierwotny czynnik R22"?
Jakie są opcje dla R22?
Odpowiedzi: kliknij logo ekokurier i pobierz pdf


Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
jest niekomercyjną instytucją zajmującą się wieloma aspektami dotyczącymi substancji zubożających warstwę ozonową. Nadrzędnym celem Fundacji jest wspieranie działań prowadzących do ograniczenia zużycia i emisji substancji niszczących ozon (tj. freonów i halonów) oraz kształtowanie świadomości ekologicznej wśród użytkowników tych substancji. www.prozon.org.pl