ESTIF przedstawił najnowsze statystyki dotyczące europejskiego rynku solarnego. Jak wypada w nich Polska?

Ile kolektorów przybyło w Europie?
sxc.huNajnowsze dane dotyczące stanu rynku kolektorów słonecznych na Starym Kontynencie przedstawiła Europejska Federacja Przemysłu Solarnego Termalnego podczas zakończonych w ubiegłym tygodniu targów Intersolar 2011 w Monachium.

Statystyki, które zebrano w 27 państwach Unii Europejskiej i Szwajcarii, wskazują, że w ubiegłym roku zamontowano w powyższych krajach w sumie 3.694.940 m2 kolektorów słonecznych, co przekłada się na łączny potencjał 2,58 MW energii termalnej. Statystyki te są gorsze od wyniku z roku 2009, który z kolei był gorszy od roku 2008.

- Po rekordowym roku 2008, drugi rok z rzędu notujemy spadek liczby nowych instalacji. Przemysł solarny w dużej mierze doświadczył skutków kryzysu, na co wpłynęła zła kondycja branży budowlanej spowodowana recesją gospodarczą będącą następstwem kryzysu finansowego. Oczekiwaliśmy, że pozytywny wpływ na rozwój branży będzie miało wdrażanie unijnej polityki w zakresie energii odnawialnej i energooszczędności, jednak ten proces dopiero się zaczyna - komentował Robin Welling, szef ESTIF.

Niemcy, największy europejski rynek kolektorów słonecznych, w ubiegłym roku zanotował aż 29-procentowy spadek nowych instalacji (1,15 mln m2 nowych solarów) w porównaniu z rokiem 2009. Spadki dotknęły także Austrię, Hiszpanię i Francję, podczas gdy wzrost liczby nowych instalacji odnotowano w nękanej kryzysem Grecji (500 tys. m2 nowych kolektorów).

Polska, wraz z Portugalią, Szwajcarią, Czechami, Danią i Wielką Brytanią, została zaliczona d grupy "krajów rozwijających się" z liczbą nowych instalacji w przedziale od 200 do 500 tys. m2 (wg Instytutu Energetyki Odnawialnej w Polsce zainstalowano w ubiegłym roku 146 tys. m2 solarów). Wg ESTIF, wyżej wymienione kraje zanotowały w 2010 roku średnio prawie 9-procentowy wzrost liczby nowych instalacji.

Zdaniem Xaviera Noyona, sekretarza generalnego ESTIF, spadki liczby nowych instalacji na największych rynkach wynikają w dużej mierze z nieprzewidywalności rządowych programów wsparcia dla podmiotów montujących kolektory słoneczne, niemniej jednak - zdaniem Noyona - powodem do optymizmu mogą być zapisy w poszczególnych Krajowych Planach Działań na rzecz OZE, które w ubiegłym roku przygotowały kraje Unii Europejskiej, zgodnie z którymi w ciągu dekady przeciętne roczne tempo wzrostu liczby nowych instalacji solarnych wyniesie ok. 15%.

Foto: sxc.hu
Źródło: Heliosfera.pl