W listopadzie br. w dniach od 2 do 4 w Hanowerze odbędą się Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Chłodnictwa, Klimatyzacji i Wentylacji IKK 2005. Odbywają się one naprzemiennie w niemieckich miastach targowych, Hanowerze (w latach nieparzystych) i Norymberdze (w latach parzystych). W roku 2005 będzie miała miejsce już 26 edycja tych specjalistycznych targów.


W ostatnich dwóch latach targi IKK potwierdziły swoją wysoką pozycję jako najważniejszego wydarzenia targowego europejskiej branży chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji, która notując dobre stopy wzrostu weszła w kolejny etap rozwoju. Rozszerzenie Unii Europejskiej na państwa Europy Środkowowschodniej przyspieszyło dalszą dynamikę tego rynku.


Targi IKK 2003 w Hanowerze zgromadziły 770 wystawców z 42 krajów i 20.628 odwiedzających specjalistów. Ubiegłoroczna, jubileuszowa 25 edycja IKK w Norymberdze gościła 881 wystawców (2002: 798) oraz 27.752 odwiedzających (2002: 23.444). Na IKK 2004 wskaźnik udziału wystawców spoza Niemiec wyniósł 65%, natomiast odwiedzających 50%. Najliczniejsza reprezentacja wystawców (149) przybyła z Włoch. Swoją ofertę przedstawiło także 6 polskich firm.
Największym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się następujące segmenty oferty targowej: chłodziarek i urządzeń chłodniczych (49%), komponentów do tych urządzeń (35%), a ponadto: technika pomiaru stosowana w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej (28%), urządzenia do wentylacji i klimatyzacji ( 24%), narzędzia i sprzęt stosowany w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej (23%), jak również materiał montażowy przeznaczony do techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej (21%).
Targi IKK 2005 w Hanowerze odbędą się pod hasłem wydajności energetycznej oraz unikania bezpośredniej i pośredniej emisji CO2. Po wejściu w życie Protokołu z Kyoto w dniu 16 lutego 2005 r., w centrum zainteresowania i badań, przemysłu i produkcji, budowy i eksploatacji urządzeń, a także innowacji w zakresie techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp cieplnych, znalazły się tematy dotyczące energii oraz bilansu obciążeń CO2 systemów i urządzeń.
Strona targów: www.ikk-online.com

Komentarze