Od 2001 roku targi IKK będą odbywały się pod nową nazwą, o której zadecydowała Rada Wystawców wraz VDKF i Targami Norymberskimi: Międzynarodowe Branżowe Targi Chłodnictwa, Klimatyzacji i Wentylacji. IKK 2001 odbędą się w dnich 10-12 października w Hannoverze.

Nowy podtytuł: Międzynarodowe Branżowe Targi Chłodnictwa, Klimatyzacji i Wentylacji
Przez ten fakt podkreślono pozytywny kierunek rozwoju targów IKK w ostatnich latach. Od targów ukierunkowanych głównie na technikę chłodniczą rozwinęły się do znaczących w świecie branżowych targów techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej.
Według stanu bieżącego segment oferty urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zwiększył się na targach IKK w stosunku do ubiegłego roku o 29% pod względem liczby wystawców i o 37% ze względu na powierzchnię.

Firmy uczestniczące w targach IKK
Na targach IKK w 2000 roku w Norymberdze pokazano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie urządzeń i systemów do klimatyzacji pomieszczeń i budynków, komponentów i urządzeń - jednym słowem można stwierdzić, iż była to światowa oferta branży klimatyzacyjnej.

Odwiedzający targi IKK
Określenie „technika klimatyzacyjna" jest na świecie bardzo różnorodnie rozumiane, wyjasnia prof. dr inż. Fritz Steimle, przewodniczący Instytutu Branżowego Klimatyzacji w Budynkach (FGK e.V.). Podczas gdy Amerykanie rozumieją pod tym hasłem „air conditioning", w niemieckim obszarze językowym rozumie się je od pojęciem "techniki klimatyzacyjnej" szczególne postępowanie z powietrzem, podobnie jak w większości krajów europejskich. Aby przedstawić jednoznacznie te pojęcia na płaszczyźnie międzynarodowej, rozszerzono podtytuł targów o pojęcie „wentylacja".
Dzięki targom IKK 2000 wchodzimy w nową fazę rozwoju, podkresla Walter Hufnagel. Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja - to trzy ważne filary międzynarodowych specjalistycznych targów IKK.
Konferencja prasowa
Z okazji tych targów 22 maja br. organizatorzy IKK 2001 zwołali konferencję prasową, w której uczestniczyło ponad 30. dziennikarzy, w tym także reprezentanci wielu czasopism fachowych.
Konferencję otworzył i powitał zaproszonych dziennikarzy Prezes VDKF e.V. oraz VDKF Wirtschafts-und Informationsdienste GmbH, Rudolf Puetz. Przytoczył najistotniejsze dane podsumowujące IKK 2000, uzasadniając tym ciągły ich rozwój, a także konieczność ich przeniesienia z Essen do Hanowe
ru. Targowy obszar Essen stał się zbyt małą infrastrukturą dla targów IKK w obecnym rozmiarze. Tendencje rozwojowe tych targów pokazują na zamieszczonych wykresach liczby wystawiających się firm, a także odwiedzających, głównie specjalistów z branży.

Powierzchnia wystawiennicza targów IKK
Międzynarodowa platforma informacji i komunikacji
Bilans targów IKK 2000 w Centrum Targowym w Norymberdze jest wyraźnie pozytywny: 20 802 odwiedzających spejalistów (9% więcej w porównaniu z targami IKK 99 w Essen) oraz 767 wystawców z 36 krajów.
Międzynarodowy charakter tych atrgów robi wrażenie, podkreśla Rudolf Puetz z VDKF Wirtschafts- und Informationsdienste GmbH. Naszym celem jest utrzymać ten już dzisiaj wysoki procent udziału zagranicznych wystawców, również podczas targów IKK 2001. Istotnie są ku temu przesłanki: Już dzisiaj, na pół roku pzred targami IKK notujemy bardzo dobry wynik pod wzgledem liczby zgłaszających się wystawców, mówi Gabriele Hannwacker, kierownik projektu targów IKK w Centrum Targowym w Norymberdze.
W sumie organizatorzy spodziewają się na targach IKK 2001 około 750 wystawców z 40 krajów oraz 20 000 odwiedzających z całego świata.
Oferta targowa
Na targach IKK zostanie zaprezentowana bogata oferta w dziedzinie komponentów i agregatów dla techniki chłodniczej, a poza tym - meble chłodnicze, komory chłodnicze i urządzenia chłodnicze wykorzystywane w produkcji, składowaniu i sprzedaży produktów żywnościowych.
Drugim ważnym punktem oferty targów IKK będą: urządzenia i komponenty związane z klimatyzacją pomieszczeń. W targach wezmą udział wszyscy liczący się producenci. Możliwości rozwoju urządzeń i systemów technicznych w tej dziedzinie są bardzo obiecujące.
Wysoka renoma, coroczna organizacja i atrakcyjne miejsce odbywania się targów - Norymberga i Hanower - to idealne warunki, aby w programie targów znalazły się komponenty i systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne. Niektór pojedyncze komponenty sa już od lat prezentowane w ofercie targów IKK. Dla wszystkich producentów i usługodawców z dziedziny techniki wentylacji pomieszczeń, urządzeń klimatyzacyjnych, komponentów i systemów do wentylacji, targi IKK są idealnym miejscem do nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń.
Atrakcyjny program dla inżynierów i planistów
W czasie targów IKK odbędzie się konferencja DKF (Niemieckiego Stowarzyszenia Branży Chłodniczej i Klimatyzacyjnej), która na targach IKK 2000 cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Bedzie ona miejscem spotkania ekspertów oraz przedstawicieli ośrodków badawczych.
Odbędzie się również pokaz specjalny pomp ciepła w zastosowaniach dla przemysłu i rzemiosła, zorganizowany przez Centrum Informacyjne Pomp Ciepła i Techniki Chłodniczej z Hanoweru.
Nowe miejsce targów - Hanower
Po raz pierwszy w tym roku targi IKK odbędą się w hanowerze. Przyjęto, że w latach parzystyuch miejscem targów będzie tradycyjnie Norymberga. Natomiast w latach nieparzystych targi będą odbywały się w znanym centrum targowym w Hanowerze. Wychodzimy z założenia, ze duet targowy Norymberga - Hanower przyczyni się do dalszego rozwoju udziału wystawców zagranicznych, podktresla Christian Scholz zVDKF GmbH.
Informacje na temat targów IKK
Centrum Targowe w Norymberdze: Gabriele Hannwacker - tel. 0 049 911 8606 109; Daniele Heinkel - tel. 0 049 911 8606 110, fax 0 049 911 8606 247; w internecie: http://www.ikk-tradefair.com, http://www.www.ikk.info-web.de.
W kraju: MERITUM s.c. Biuro Targów Norymberskich, ul. Czackiego 3/5, lok. 128, 00-043 Warszawa, tel. 0 22 828 23 87, tel./fax 0 22 828 27 34, e-mail: meritum@meritum.it.pl
Dziękujemy firmie MERITUM za udzielenie informacji na temat Targów IKK 2001.

Komentarze

  • Byłem zobaczyłem...

    Pojechłem i pełne roczarowanie. Tylko klima, czyli mieszanie tego co w środku Jak najdalej od wentylacji. Na całych targach jeden rekuperator i to z Kanady.