W dniach od 10 do 12 marca 2009 r. w Crocus Expo International Exhibition Center w Moskwie już po raz drugi odbędzie się spotkanie who is who rosyjskiego i międzynarodowego przemysłu techniki chłodniczej. W 2009 roku Targi CholodExpo Rossija po raz pierwszy wesprze również International Institut of Refrigeration (IIR).
Jak rozwija się rynek technologii chłodniczych w Rosji? Jakie trendy jawią się w dziedzinie dodatkowego wyposażenia i wdrożeń techniki chłodniczej? Jakie wpływy na środowisko oraz jego bezpieczeństwo mają uregulowania przemysłu głębokiego mrożenia i technologii chłodnictwa? Odpowiedzi na te i szereg innych pytań jak również liczne materiały pobudzające do fachowych dyskusji znaleźć będzie można na specjalistycznym kongresie, który towarzyszy Targom CholodExpo Rossija.
Program 2009 r. obejmuje aż cztery referaty międzynarodowych organizacji i firm. Do referentów zaliczają się między innymi Bernhard Schrempf z TÜV Süd i dr Rainer M. Jakobs, DMJ Consulting i członek zarządu Deutscher Kälte- und Klimatechnischer Verein (DKV) – Niemieckiego Zrzeszenia Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej. W swoich referatach, które wygłoszą w trzecim dniu konferencji, omówią uregulowania europejskiego rynku chłodnictwa. O możliwościach kształcenia i dokształcania w przemyśle chłodniczym i klimatyzacyjnym w Niemczech i Europie mówić będzie natomiast Dietmar Schittenhelm, docent i kierownik Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik Maintal – Federalnej Wyższej Szkoły Zawodowej Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej w Maintal.
Pełen napięcia dla w branży jest przede wszystkim ostatni dzień: eksperci, jak choćby profesor A. Małyszew z Uniwersytetu w Sankt Petersburgu i W. Sapożnikow, dyrektor Ostrov Education Center, zaprezentują, jakie oferty dokształcania oraz uzyskania dodatkowych kwalifikacji oferuje branża. Ponadto zwiedzający specjaliści już wcześniej mogą zarejestrować się online pod www.cholodexpo.com.
Targi CholodExpo Rossija wspiera rosyjskie branżowe zrzeszenie chłodnictwa „Rossojuscholodprom“ a od 2009 r. dodatkowo International Institute of Refrigeration (IIR). Zrzeszenie IIR, mające swoją siedzibę we Francji, skupia 61 krajów członkowskich i działa głównie w dziedzinie ogólnoświatowego rozpowszechniania wiedzy w przemyśle techniki chłodniczej. Celem IIR jest, by w oparciu o wysoko rozwinięte technologie i długotrwale korzystać z systemów głębokiego mrożenia i chłodzenia a tym samym przeciwdziałać zmianom klimatu.
Wsród wystawców bedą znaczące przedsiębiorstwa z ponad 15 krajów, wśród nich takie jak Bock Kältemaschinen, Bicold, Dupont, Eliwell, Embraco, Emerson, FRASCOLD, Grasso, Güntner, Honeywell, LU-VE, Ostrov, TEKO oraz Thyssen Krupp Bausysteme. W oficjalnym Pawilonie Niemieckim swój udział weźmie również szereg innych przedsiębiorstw z Niemiec. Zgłoszenia swojego udziału potwierdziły już takie znaczące przedsiębiorstwa jak na przykład producenci urządzeń chłodniczych Ostrov z Rosji, Bock Kältemaschinen, Bicold, Dorin, Dupont, Eliwell, Embraco, Emerson, FRASCOLD, Grasso, Güntner, Honeywell, LU-VE, TEKO i Thyssen Krupp Bausysteme. Wielu z nich na Targach CholodExpo Rossija występuje już po raz drugi. Organizator, NürnbergMesse, spodziewa się znacznego wzrostu liczby zarówno wystawców i zwiedzających, przy czym odnosi to tak do stoisk indywidualnych jak i do Pawilonu Niemieckiego. W premierze Targów CholodExpo Rossija, które odbyły się w 2008 r. udział wzięlo równo 70 wystawców oraz ponad 3.000 zwiedzających specjalistów.
Targi CholodExpo Rossija są w Rosji jedynymi specjalistycznymi targami chłodnictwa. Tutaj zwiedzający specjaliści raz w roku mają sposobność, by w Crocus Expo International Exhibition Center bezpośrednio u wystawców zasięgnąć informacji o możliwościach wdrażania techniki chłodniczej, chłodzenia i głębokiego mrożenia, o izolacjach, pompach cieplnych, technice pomiar-sterowanie-regulacja, technice automatyzacyjnej, materiałach montażowych oraz dodatkowym wyposażeniu dla techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej, usługach dla branży chłodnictwa i klimatyzacji, efektywnych rozwiązaniach energetycznych i technologiach kriotechniki.
Targi CholodExpo Rossija od 2008 r. odbywają się w Moskwie corocznie i uznawane są za najważniejsze spotkanie branżowe w Rosji. Obszernego wsparcia Targom CholodExpo Rossija obok Rossojuscholodprom oraz IIR udziela w Rosji również Instytut Giproholod.
Organizatorem Targów CholodExpo Rossija jest NürnbergMesse.
www.cholodexpo.com