III Międzynarodowe FDBES CAD Forum odbędzie się 19-21.10.2007 w Międzyzdrojach.Firma FLUID DESK Sp. z o.o. zaprasza na
III Międzynarodowe
FDBES CAD FORUM

19-21.10.2007 r., Międzyzdroje
Hotel Amber Baltic
Tematy wiodące Forum:
• Innowacyjne techniki komputerowe wspomagające projektowanie.
• Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem i oddymianie oraz bezpieczeństwo pożarowe budowli.
• Europejska dyrektywa energetyczna i zagadnienia dotyczące warunków mikroklimatycznych w obiektach budowlanych.
Wybrane wystąpienia:
- Omówienie ćwiczeń ratowniczych przeprowadzonych w dniu 01.06.2007 przez PSP w budynku wysokościowym Poltegor we Wrocławiu – prezentacje materiałów filmowych – Zbigniew KLIM– Prezes Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa we Wrocławiu.
- Prezentacja wyników oraz materiałów filmowych z doświadczenia badawczego przeprowadzonego w dniu 01.06.2007 w budynku wysokościowym Poltegor we Wrocławiu w celu oceny sprawności funkcjonowania systemu oddymiania w warunkach rzeczywistego pożaru – inż. Andrzej SZARYCKI, Prezes Zarządu Laboratorium Badawczo-Rozwojowego GRYFITLAB Sp. z o.o. we współpracy z ITB.
- Założenia projektowe najwyższego budynku w Polsce „Sky Tower ” we Wrocławiu o wysokości 220 m – Arch. Marian Droƒ, Biuro WALAS Sp. z o.o. Generalny Projektant.
- Omówienie planowanych zmian w normie PN EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień – Zestawy urządzeń – ITB.
- Wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budowli w Rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz niezbędne kierunki zmian – prof. Mirosław KOSIOREK, Kierownik Zakładu Badań Ogniowych ITB.
- Aktualne wymagania w zakresie oddymiania dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych w Chinach i kierunki zmian – Wang JIONG, Dyrektor Działu Normalizacji i Kodyfikacji Instytutu Badań Ogniowych Sichuan Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Chinach.
- Założenie projektowe apartamentowca o wysokości 192 metrów „Złota 44” w Warszawie – inż. Ryszard PROKOPIUK, Mechanical Section Menager, N. V. Besix Oddział w Polsce.
- Systemy różnicowania ciśnień – niemiecka doświadczenia z normą EN 12101-6 – rozważania na temat wpływu aerostatycznego ciśnienia różnicowego w budynkach wysokościowych – inż. Bernd KONRATH, Dyrektor Zarządzający, I.F.I. Institute for Industrial Aerodynamics Institute at the University of Applied Sciences Aachen, Niemcy.
- Zmiany we francuskich przepisach w zakresie instalacji oddymiania w budynkach wysokich i wysokościowych
– inż. Paul CHARDOT – autor licznych publikacji z zakresu oddymiania i były doradca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Francji w zakresie oddymiania, Francja.
- Stosowanie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w świetle aktualnych przepisów francuskich na przykładzie instalacji oddymiania w budynkach użyteczności publicznej – Herve TEPHANY, Direction De La Défense et de la Sécurité Civiles, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Francja.
Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik – Politechnika Szczecińska
Prof. dr hab. inż. Mirosław Kosiorek – ITB
Dr hab. inż. Tomasz Mróz – Politechnika Poznańska
Dr inż. Mieczysław Porowski – Politechnika Poznańska
Dr inż. Kazimierz Wojtas – Politechnika Krakowska
Mgr inż. Marek Gniewek – Węgrzyn – GRYFITLAB Sp. z o.o.
Program porządkowy Forum:
19.10.2007 piątek
9.00 ÷ 11.00 – Rejestracja Uczestników
11.15 ÷ 13.00 – Rozpoczęcie i pierwsze blok seminaryjny
13.00 ÷ 14.00 – Lunch
14.00 ÷ 15.45 – Blok Seminaryjny
15.45 ÷ 16.00 – Przerwa kawowa
16.15 ÷ 18.00 – Blok Seminaryjny
19.30 ÷ 21.00 – Uroczysta kolacja
20.10.2007 sobota
07.00 ÷ 09.00 – Śniadanie
09.30 ÷ 11.00 – Blok seminaryjny
11.00 ÷ 11.15 – Przerwa kawowa
11.15 ÷ 13.00 – Blok seminaryjny
13.00 ÷ 14.00 – Lunch
14.00 ÷ 15.45 – Blok Seminaryjny
15.45 ÷ 16.00 – Przerwa kawowa
16.15 ÷ 17.30 – Blok Seminaryjny
18.00 ÷ 20.00 – Program rekreacyjny
20.15 ÷ … – Uroczysta kolacja
21.10.2007 niedziela
07.00 ÷ 10.00 – Śniadanie
10.00 ÷ 14.00 – Rekreacja, dyskusje, wyjazdy
Organizator: Fluid Desk
Patronat: Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Sponsor Główny: GRYFIT
Sponsorzy: Uniwersal, CIAT, Danfoss, Karpol
Patronat medialny: wentylacja.com.pl, Systemy Instalacyjne
Szczegółowy program i rejestracja na: www.cad.forum.fluid-desk.pl