Data rozpoczęcia
2004-08-30
Data zakończenia
2005-09-27

termin: 27-28.09.2005 r. miejsce: Warszawa
Redakcje
zapraszają do udziału w
III Kongresie Techniczno-Ekonomicznym

Zarządzanie Energią i Mediami
w Instalacjach Technicznych Budynku

27-28 września 2005
Hotel Gromada, Warszawa, ul. 17 Stycznia 32
Kongres odbywa się pod patronatem:
- Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
- Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej
- Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
- Stowarzyszenia Elektryków Polskich
- Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- portalu www.wentylacja.com.pl
Organizatorzy konferencji - Wydawnictwa EURO-MEDIA, INSTALATOR POLSKI oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji mają przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji elektrycznych, grzewczych, gazowych, sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki, inżynierów z ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji z zakresu techniki budownictwa, nauczycieli i studentów uczelni technicznych, a także prezesów spółdzielni mieszkaniowych, pracowników pionów technicznych, administracji osiedlowych, firm budowlanych i deweloperów na trzecie spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych, autorami warunków technicznych oraz z twórcami komputerowych programów obliczeniowych i ekspertami biegłymi w zagadnieniach gospodarczo-ekonomicznych.
Branżowe panele tematyczne odbywać się będą równolegle w dwóch różnych salach.
Zapewniamy Państwu ciekawą i różnorodną tematykę:
Wentylacja i Klimatyzacja
- Prawodawstwo w chłodnictwie.
- Oszczędność energii - free cooling, inwertery.
- Klimatyzacja i wentylacja sterowana systemami BMS.
- Systemy przeciwpożarowe - oddymianie.
Technika grzewcza i sanitarna
- Analiza pracy układów ogrzewania i c.w.u., ze względu na: rodzaj źródła ciepła (w tym także rodzaj
paliwa), typ instalacji c.o., układy automatyki i sterowania, elementy i urządzenia zastosowane w instalacji.
- Tendencje w projektowaniu i realizacjach kotłowni - m.in. układy kaskadowe, kotły
kondensacyjne współpracujące ze zbiornikami buforowymi.
- Zużycie energii i mediów - opomiarowanie, rozwiązania i urządzenia umożliwiające racjonalne
gospodarowanie zużyciem w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
- Certyfikacja energetyczna obiektów
1. ze szczególnym uwzględnieniem zakresu modernizacji źródła ciepła i instalacji w ramach prac
termomodernizacyjnych; uprawnienia, rola i obowiązki audytora energetycznego; instalacje
w paszportach budynków.
2. Wymagania techniczne w zakresie nowych urządzeń i instalacji montowanych w obiektach,
ich zabezpieczeń, poziomu zużycia energii - Polska a inne kraje europejskie.
Automatyka i elektrotechnika budynków
- Infrastruktura elektroinstalacyjna i telekomunikacyjno-informatyczna.
- Rozdział energii elektrycznej oraz sposoby zapewnienia jej wymaganej jakości.
- Energooszczędność a efektywność energetyczna.
- Zasilanie gwarantowane - zasady ogólne, przegląd i zakres stosowania rozwiązań.
- Systemy automatyki - scentralizowane i rozproszone.
- Systemy security (alarmowe, nadzoru i kontroli dostępu itp.).
- Komputerowe wspomaganie projektowania, konfigurowania i eksploatacji instalacji
i wyposażenia technicznego.
- Zagadnienia normalizacyjne, prawne i gospodarcze, uprawnienia zawodowe elektryków.
Uczestnicy Kongresu szczegółowy program otrzymają w terminie późniejszym. Liczba miejsc ograniczona.
Bilet wstępu 10 zł, do nabycia przed wejściem na Kongres po uprzednim zgłoszeniu udziału.
Kongresowi towarzyszyć będą:
- Wystawa Instalexpo 2005
"Wrześniowe" spotkania branży instalacyjnej w formule, połączenia kongresu - wiedzy praktycznej
z wystawą - ofertą rynku, zostały dobrze przyjęte przez środowisko branżowe.
Zapraszamy, zatem producentów i dystrybutorów urządzeń elektrycznych, grzewczych, sanitarnych, gazowych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki do zaprezentowania swojej oferty handlowej na wystawie towarzyszącej kongresowi.
Do wysłuchania referatów zaprosimy 400 specjalistów (w kongresie w 2004 r. wzięło udział 287 osób).
-Konkursy
Celem konkursów jest promocja firm mających szczególne osiągnięcia w swoich dziedzinach.
- Konkurs o Złotego Instalatora - Statuetka przyznawana dla najlepszych wyrobów w branży instalacji
sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Nagrody zostaną wręczone pierwszego dnia Kongresu INSTALEXPO 2005.
- Konkurs o Złotą Iskrę - Statuetka przyznawana dla najlepszych wyrobów w branży instalacji elektro-technicznej, automatyki i oświetlenia. Nagrody zostaną wręczone drugiego dnia Kongresu INSTALEXPO 2005.
Program III Kongresu Instalexpo 2005
BLOK: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
I DZIEŃ 27 WRZEŚNIA 2005
9:00-9:30 Rejestracja uczestników
9:30-12:05 Powitanie uczestników. Krótka prezentacja wydawnictwa i miesięcznika "Polski Instalator"
Panele: Technika grzewcza i sanitarna
Automatyka I elektrotechnika budynków
12:05-13:40 Sala B PANEL 1: PRAWODAWSTWO W CHŁODNICTWIE
1. "Obowiązki podmiotów używających lub dokonujących obrotu substancjami kontrolowanymi w świetle aktualnych przepisów ochrony środowiska", Urszula Owczarska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
2. "Dyrektywa o Charakterystyce Energetycznej Budynków. Zakres i metoda: określania charakterystyki energetycznej budynków; inspekcji kotłów, systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych", dr inż. Andrzej Wiszniewski, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Politechnika Warszawska
13:40-14:10 Przerwa: Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu "Złoty Instalator", wręczenie statuetek laureatom
14:10-15:50 Sala B PANEL 2: OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W KLIMATYZACJI
1. "Wybrane aspekty zastosowania systemu free-cooling w instalacjach realizujących obiegi lewobieżne", dr inż. Bogusław Białko, Zakład Chłodnictwa i Systemów Klimatyzacyjnych, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej
2. "Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych" dr inż. Tomasz Mróz, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza Politechniki Poznańskiej
3. "ECONET - Alternatywny system odzysku ciepła w centralach klimatyzacyjnych", prezentacja firmy Flakt Woods
II DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2005
10:15-11:45 Sala B PANEL 1 : AUTOMATYKA I SYSTEMY BMS
1. "BMS w eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji", prof. nzw. dr hab. Bernard Zawada, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej
2. "Nagrzewnica Volcano VR - rewolucja w ogrzewaniu nadmuchowym", prezentacja firmy EUROHEAT
11:45-14:10 Przerwa
Panele: Technika grzewcza i sanitarna
Automatyka I elektrotechnika budynków
14:10-15:45 Sala A PANEL 2 : TECHNIKA PRZECIWPOŻAROWA
1. "Możliwości wykorzystania systemów wentylacyjnych do potrzeb oddymiania", dr inż. Grzegorz Kubicki, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej
2. "JetFan - bezkanałowy system wentylacji i oddymiania" prezentacja firmy Flakt Woods
BLOK: TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
I DZIEŃ 27 WRZEŚNIA 2005
9:00-9:30 Rejestracja uczestników
9:30-10:00 Powitanie uczestników. Krótka prezentacja wydawnictwa i miesięcznika "Polski Instalator"
10:00-11:45 Sala A PANEL 1: ANALIZA PRACY UKŁADÓW OGRZEWANIA I C.W.U
1. "Wybór układu prowadzenia przewodów centralnego ogrzewania", dr inż. Michał Strzeszewski, Politechnika Warszawska, dr inż. Paweł Kędzierski, NAPE, PW
2. "Oszczędności energii osiągane w wyniku regulacji hydraulicznej systemów grzewczych i chłodniczych", prezentacja firmy AFRISO
3. "Ogrzewanie podłogowe - sposób regulacji a zużycie energii i komfort cieplny"
dr inż. Andrzej Górka, Politechnika Poznańska
4. "Moduł dwóch stref grzewczych NT-WT - oszczędność czasu i pieniędzy",
prezentacja firmy RUG Riello
11:45-12:00 Przerwa
12:00-13:40 Sala A PANEL 2: CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW
1. "Nowy system oceny energetycznej budynków - proponowane regulacje prawne",
mgr inż. Anna Sas-Micuń, Departament Architektury i Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury
2. referat Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego
3. "Termomodernizacja i certyfikacja energetyczna budynków - nowe zadania stawiane audytorom energetycznym", dr inż. Paweł Kędzierski, NAPE, Politechnika Warszawska
4. prezentacja firmy GAZEX
13:40-14:00 Przerwa: Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu "Złoty Instalator", wręczenie statuetek laureatom
II DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2005
9:30:12:00 Rozpoczęcie
Panele: Wentylacja i klimatyzacja,
Automatyka i elektrotechnika budynków
12:00-13:50 Sala B PANEL 1: TENDENCJE W PROJEKTOWANIU I REALIZACJI KOTŁOWNI I WĘZŁÓW
1. "Klasy energetyczne - nowy standard oznaczania sprawności pomp", prezentacja firmy GRUNDFOS
2. "Regulacja instalacji ogrzewczej oraz źródła ciepła po przeprowadzonej termomodernizacji budynku wielorodzinnego - podstawowe warunki uzyskania rzeczywistego zmniejszenia zużycia ciepła", dr inż. Mieczysław Dzierzgowski, Politechnika Warszawska
3. "VITOMODUL 300 - kotłownia przyszłości", dr inż. Adolf Mirowski, prezentacja firmy VIESSMANN
4. "Kominowe systemy powietrzno-spalinowe do nowoczesnych kotłów gazowych",
dr inż. Zbigniew Tałach, Instytut Nafty i Gazu
5. prezentacja firmy UMET
13:50-14:10 Przerwa
14:10-15:45 Sala B PANEL 2 : ZUŻYCIE ENERGII I MEDIÓW
1. "Rozliczanie kosztów przygotowania ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych przyłączonych do miejskich systemów ciepłowniczych", dr hab. inż. Jan Syposz,
mgr inż. Grzegorz Bartnicki, Politechnika Wrocławska

2. "Odnawialne Źródła Energii: przyszłościowe trendy w urządzeniach firmy Viessmann", mgr inż. Ireneusz Jeleń, prezentacja firmy VIESSMANN
3. "Granice oszczędzania wody a możliwość pomiaru jej zużycia", dr inż. Jarosław Chudzicki, Politechnika Warszawska
BLOK: AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA BUDYNKÓW
I DZIEŃ 27 WRZEŚNIA 2005
9:00-9:30 Rejestracja uczestników
9:30-10:00 Rozpoczęcie kongresu: Powitanie uczestników. Krótka prezentacja wydawnictwa "Instalator Polski" i miesięcznika "Elektroinstalator"
10:00-11:45 Sala B PANEL 1
1. "Tendencje rozwojowe w zakresie automatyki budynków w Polsce - dokonania, stan obecny, perspektywy" - dr inż. Teresa Kupczyk, Politechnika Wrocławska
2. "Koncepcja funkcjonowania IBMS w świetle najczęściej popełnianych przez inwestorów błędów" - dr inż. Teresa Kupczyk, Politechnika Wrocławska
3. "Inteligentny budynek - technologie, wyzwania i obietnice..." - dr inż. Marek Bromirski
4. "Kable bezpieczne i systemy prowadzenia linii kablowych" - Celina Kędra, prezentacja firmy BITNER
11:45-13:40 Przerwa długa
13:40-14:00 Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu "Złoty Instalator", wręczenie statuetek laureatom
14:00-15:45 Sala A PANEL 2
1. "Systemy otwarte w budynkach" - Jacek Łukaszewski, TOUR ANDOVER CONTROLS
2. "Szynoprzewody w inteligentnych budynkach" - Maciej Napiórkowski, SCHNEIDER
3. "Topologie UPS - uprządkowana klasyfikacja" - Tomasz Wojda, EATON POWER QUALITY
II DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2005
10:00-11:45 Sala A PANEL 1
1. "Inteligentne systemy automatyzacji budynków - w kierunku integralności i większej funkcjonalności", Włodzimierz Boroń, Instytut Systemów Sterowania
2. "Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych - program ECODIAL, nakładka AUTOCAD", Maciej Napiórkowski, SCHNEIDER
3. "Najszybsze sieci okablowania strukturalnego - 10 gigabit Ethernet" - Robert Wawrzyniak, C&C PARTNERS TELECOM
11:45-12:00 Przerwa
12:00-13:45 Sala A PANEL 2
1. "Zdalna obsługa systemu Instabus EIB na bazie merten@home" - reneusz Rzeczkowski, prezentacja firmy MERTEN
2. "Alarmline LHD4. Detektor liniowy temperatury. Typowe zastosowania" - Marcin Wołoszka, prezentacja firmy KIDDE
3. "System KD-1230 ze środkiem gaśniczym Novec 1230, następna generacja stacjonarnych instalacji gaśniczych", Łukasz Tkaczyk, prezentacja firmy KIDDE
4. "Komputerowe wspomaganie projektowania w instalacjach elektroenergetycznych" - mgr inż. Ireneusz Surówka, Politechnika Wrocławska
Do pobrania:
- zaproszenie na INSTALEXPO 2005 ,
- warunki uczestnictwa w wystawie INSTALEXPO 2005 .
Zgłoszenie uczestnictwa:
- zgłoszenie uczestnictwa PDF,
- zgłoszenie uczestnictwa on-line.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.08.2005 r.
Organizator:
Wydawnictwo EURO-MEDIA, Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji

Szczegółowych informacji udziela:
Marek Syski - e-mail: m.syski@euro-media.pl
Małgorzata Klimczak - e-mail: m.klimczak@euro-media.pl
tel. 0-22/ 678 35 60; 678 66 09 w. 109, fax 0-22/678 84 94
Informacje i formularze dostępne także na stronie chlodnictwo.euro-media.pl
Patronat medialny: