Organizatorzy konferencji – Wydawnictwa EURO-MEDIA, INSTALATOR POLSKI oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji mają przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji elektrycznych, grzewczych, gazowych, sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki, inżynierów z ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji z zakresu techniki budownictwa, nauczycieli i studentów uczelni technicznych, a także prezesów spółdzielni mieszkaniowych, pracowników pionów technicznych, administracji osiedlowych, firm budowlanych i deweloperów na trzecie spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych, autorami warunków technicznych oraz z twórcami komputerowych programów obliczeniowych i ekspertami biegłymi w zagadnieniach gospodarczo-ekonomicznych.
Redakcje
zapraszają do udziału w
III Kongresie Techniczno-Ekonomicznym

Zarządzanie Energią i Mediami
w Instalacjach Technicznych Budynku

27-28 września 2005
Hotel Gromada, Warszawa, ul. 17 Stycznia 32
Kongres odbywa się pod patronatem:
• Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
• Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej
• Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
• Stowarzyszenia Elektryków Polskich
• Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
• portalu www.wentylacja.com.pl
Tematyka:
Wentylacja i Klimatyzacja
• Prawodawstwo w chłodnictwie.
• Oszczędność energii – free cooling, inwertery.
• Klimatyzacja i wentylacja sterowana systemami BMS.
• Systemy przeciwpożarowe – oddymianie.
Technika grzewcza i sanitarna
• Analiza pracy układów ogrzewania i c.w.u., ze względu na: rodzaj źródła ciepła (w tym także rodzaj
paliwa), typ instalacji c.o., układy automatyki i sterowania, elementy i urządzenia zastosowane w instalacji.
• Tendencje w projektowaniu i realizacjach kotłowni – m.in. układy kaskadowe, kotły
kondensacyjne współpracujące ze zbiornikami buforowymi.
• Zużycie energii i mediów – opomiarowanie, rozwiązania i urządzenia umożliwiające racjonalne
gospodarowanie zużyciem w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
• Certyfikacja energetyczna obiektów
1. ze szczególnym uwzględnieniem zakresu modernizacji źródła ciepła i instalacji w ramach prac
termomodernizacyjnych; uprawnienia, rola i obowiązki audytora energetycznego; instalacje
w paszportach budynków.
2. Wymagania techniczne w zakresie nowych urządzeń i instalacji montowanych w obiektach,
ich zabezpieczeń, poziomu zużycia energii – Polska a inne kraje europejskie.
Automatyka i elektrotechnika budynków
• Infrastruktura elektroinstalacyjna i telekomunikacyjno-informatyczna.
• Rozdział energii elektrycznej oraz sposoby zapewnienia jej wymaganej jakości.
• Energooszczędność a efektywność energetyczna.
• Zasilanie gwarantowane – zasady ogólne, przegląd i zakres stosowania rozwiązań.
• Systemy automatyki – scentralizowane i rozproszone.
• Systemy security (alarmowe, nadzoru i kontroli dostępu itp.).
• Komputerowe wspomaganie projektowania, konfigurowania i eksploatacji instalacji
i wyposażenia technicznego.
• Zagadnienia normalizacyjne, prawne i gospodarcze, uprawnienia zawodowe elektryków.
Uczestnicy Kongresu szczegółowy program otrzymają w terminie późniejszym. Liczba miejsc ograniczona.
Bilet wstępu 10 zł, do nabycia przed wejściem na Kongres po uprzednim zgłoszeniu udziału.
Kongresowi towarzyszyć będą:
• Wystawa Instalexpo 2005
„Wrześniowe” spotkania branży instalacyjnej w formule, połączenia kongresu – wiedzy praktycznej
z wystawą – ofertą rynku, zostały dobrze przyjęte przez środowisko branżowe.
Zapraszamy, zatem producentów i dystrybutorów urządzeń elektrycznych, grzewczych, sanitarnych, gazowych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki do zaprezentowania swojej oferty handlowej na wystawie towarzyszącej kongresowi.
Do wysłuchania referatów zaprosimy 400 specjalistów (w kongresie w 2004 r. wzięło udział 287 osób).
•Konkursy
Celem konkursów jest promocja firm mających szczególne osiągnięcia w swoich dziedzinach.
- Konkurs o Złotego Instalatora – Statuetka przyznawana dla najlepszych wyrobów w branży instalacji
sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Nagrody zostaną wręczone pierwszego dnia Kongresu INSTALEXPO 2005.
- Konkurs o Złotą Iskrę – Statuetka przyznawana dla najlepszych wyrobów w branży instalacji elektro-technicznej, automatyki i oświetlenia. Nagrody zostaną wręczone drugiego dnia Kongresu INSTALEXPO 2005.
Do pobrania:
zaproszenie na INSTALEXPO 2005 ,
warunki uczestnictwa w wystawie INSTALEXPO 2005 .
Zgłoszenie uczestnictwa:
zgłoszenie uczestnictwa PDF,
zgłoszenie uczestnictwa on-line.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.08.2005 r.
Organizator:
Wydawnictwo EURO-MEDIA, Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji

Szczegółowych informacji udziela:
Marek Syski - e-mail: m.syski@euro-media.pl
Małgorzata Klimczak - e-mail: m.klimczak@euro-media.pl
tel. 0-22/ 678 35 60; 678 66 09 w. 109, fax 0-22/678 84 94
Informacje i formularze dostępne także na stronie chlodnictwo.euro-media.pl