Organizatorzy konferencji - Wydawnictwa INSTALATOR POLSKI, EURO-MEDIA oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji mają przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji elektrycznych, grzewczych, gazowych, sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki, inżynierów z ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji z zakresu techniki budownictwa, nauczycieli i studentów uczelni technicznych, a także prezesów spółdzielni mieszkaniowych, pracowników pionów technicznych, administracji osiedlowych, firm budowlanych i deweloperów na trzecie spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych, autorami warunków technicznych oraz z twórcami komputerowych programów obliczeniowych i ekspertami biegłymi w zagadnieniach gospodarczo-ekonomicznych.

Redakcje: zapraszają do udziału w III Kongresie Techniczno-Ekonomicznym Zarządzanie Energią i Mediami w Instalacjach Technicznych Budynku 27-28 września 2005 Hotel Gromada, Warszawa, ul. 17 Stycznia 32
Kongres odbywa się pod patronatem: Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa portalu www.wentylacja.com.pl Tematyka: Technika grzewcza i sanitarna - Analiza pracy układów ogrzewania i c.w.u., ze względu na: rodzaj źródła ciepła (w tym także rodzaj paliwa), typ instalacji c.o., układy automatyki i sterowania, elementy i urządzenia zastosowane w instalacji.
- Tendencje w projektowaniu i realizacjach kotłowni – m.in. układy kaskadowe, kotły kondensacyjne współpracujące ze zbiornikami buforowymi.
- Zużycie energii i mediów – opomiarowanie, rozwiązania i urządzenia umożliwiające racjonalne gospodarowanie zużyciem w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
- Certyfikacja energetyczna obiektów - ze szczególnym uwzględnieniem zakresu modernizacji źródła ciepła i instalacji w ramach prac termomodernizacyjnych; uprawnienia, rola i obowiązki audytora energetycznego; instalacje w paszportach budynków.
- Wymagania techniczne w zakresie nowych urządzeń i instalacji montowanych w obiektach, ich zabezpieczeń, poziomu zużycia energii - Polska a inne kraje europejskie.
Wentylacja i Klimatyzacja - Prawodawstwo w chłodnictwie.
- Oszczędność energii - free cooling, inwertery.
- Klimatyzacja i wentylacja sterowana systemami BMS.
- Systemy przeciwpożarowe - oddymianie.
Automatyka i elektrotechnika budynków - Infrastruktura elektroinstalacyjna i telekomunikacyjno-informatyczna.
- Rozdział energii elektrycznej oraz sposoby zapewnienia jej wymaganej jakości.
- Energooszczędność a efektywność energetyczna.
- Zasilanie gwarantowane - zasady ogólne, przegląd i zakres stosowania rozwiązań.
- Systemy automatyki - scentralizowane i rozproszone.
- Systemy security (alarmowe, nadzoru i kontroli dostępu itp.).
- Komputerowe wspomaganie projektowania, konfigurowania i eksploatacji instalacji i wyposażenia technicznego.
- Zagadnienia normalizacyjne, prawne i gospodarcze, uprawnienia zawodowe elektryków.
Uczestnicy Kongresu szczegółowy program otrzymają w terminie późniejszym. Liczba miejsc ograniczona. Bilet wstępu 10 zł, do nabycia przed wejściem na Kongres po uprzednim zgłoszeniu udziału. Kongresowi towarzyszyć będą:
- Wystawa Instalexpo 2005 „Wrześniowe” spotkania branży instalacyjnej w formule, połączenia kongresu - wiedzy praktycznej z wystawą - ofertą rynku, zostały dobrze przyjęte przez środowisko branżowe. Zapraszamy, zatem producentów i dystrybutorów urządzeń elektrycznych, grzewczych, sanitarnych, gazowych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki do zaprezentowania swojej oferty handlowej na wystawie towarzyszącej kongresowi. Do wysłuchania referatów zaprosimy 400 specjalistów (w kongresie w 2004 r. wzięło udział 287 osób).
- Konkursy Celem konkursów jest promocja firm mających szczególne osiągnięcia w swoich dziedzinach. - Konkurs o Złotego Instalatora - Statuetka przyznawana dla najlepszych wyrobów w branży instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nagrody zostaną wręczone pierwszego dnia Kongresu INSTALEXPO 2005.
- Konkurs o Złotą Iskrę - Statuetka przyznawana dla najlepszych wyrobów w branży instalacji elektro-technicznej, automatyki i oświetlenia. Nagrody zostaną wręczone drugiego dnia Kongresu INSTALEXPO 2005.

Zgłoszenia uczestnictwa: zgłoszenie on-line na stronie Polskiego Instalatora Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.08.2005 r.