Data rozpoczęcia
2010-05-19
Data zakończenia
2010-05-19
Miejsce
Niepołomice

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej - Nowe możliwości rozwoju i wyzwania do 2020r., które odbędzie się na Zamku Królewskim w Niepołomicach w dniu 19 maja 2010 r.

Jest to jedyne w kraju tego typu spotkanie, w pełni poświęcone problematyce polskiego sektora energetyki słonecznej termicznej, skierowane do producentów kolektorów, dystrybutorów, przedstawicieli handlowych i instalatorów słonecznych systemów grzewczych oraz wszystkich zainteresowanych inwestycjami na rzecz wykorzystania energii słonecznej, w tym efektywnego finansowania inwestycji słonecznych.

Konferencja objęta jest honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki - Waldemara Pawlaka, Ministra Środowiska - Andrzeja Kraszewskiego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Jana Rączki.

Partnerem Instytucjonalnym Forum jest: Mazowiecka Agencja Energetyczna, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz Związek Banków Polskich.

W tym roku Forum organizowane jest we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Niepołomice, które znane jest w Polsce z promocji wykorzystania energii odnawialnej i które razem z sąsiednimi gminami (Skawina i Wieliczka) pozyskały znaczące środki na dofinansowanie inwestycji w kolektory słoneczne u ponad 4000 mieszkańców.

Specjalnymi gośćmi Forum będą:
- prof. Maciej Nowicki, b. Minister Środowiska,
- Olivier Drücke, Prezes Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej (ESTIF),
- Tomasz Malowany, Dyrektor Generalny SGGiK
- Marek Palonka, Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej,
- Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
- w imieniu Prezesa NFOŚiGW Jana Rączki, Michał Piskorz, ekspert Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki

Główne zagadnienia:
- Rynek kolektorów słonecznych w Polsce - analiza badań statystyki sprzedaży kolektorów słonecznych w 2009r.
- Wymagania i potencjalne skutki dyrektywy 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii dla przemysłu energetyki słonecznej oraz analiza porównawcza roli energetyki słonecznej w krajowych planach na rzecz OZE (tzw. Action Plan)
- Wizja rozwoju sektora energetyki słonecznej w Polsce wraz z planem działań do 2020r.
- Niezbędne działania na rzecz wdrożenia Action Plan - dyskusja moderowana.
- Szkolenie i certyfikacja instalatorów w świetle dyrektywy 2009/28/WE - wymogi i przegląd aktualnych inicjatyw
- Nowy program dotacji do zakupu instalacji słonecznych dla beneficjentów indywidualnych przygotowywany przez NFOŚiGW

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa kolektorów słonecznych. Uczestnicy Forum będą mieli możliwość bezpłatnego zorganizowania stoiska na terenie dziedzińca Zamku Królewskiego, natomiast w dniu poprzedzającym Forum odbędzie się uroczysta kolacja na Zamku Królewskim w gronie uczestników i partnerów Forum.

Promocyjne warunki uczestnictwa dla osób zarejestrowanych przed 10 kwietnia

Więcej informacji i rejestracja: www.ieo.pl/solarforum

W TYM SAMYM DNIU, ZARAZ PO KONFERENCJI ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STOWARZYSZENIA PRZEMYSŁU TERMICZNEJ ENERGETYKI SŁONECZNEJ

Firmy, organizacje i osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami, proszone są o kontakt z organizatorami Forum:

Organizator:
Instytut Energetyki Odnawialnej,
e-mail: solarforum@ieo.pl
www.ieo.pl/solarforum


Źródło: ''