Forum Doradcy Energetycznego 2011 odbędzie się 27 października w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie.

III Forum Doradcy Energetycznego
orum Doradcy Energetycznego
Redakcja czasopisma Doradca Energetyczny zaprasza do udziału w
III Forum Doradcy Energetycznego

pod hasłem:
ENERGETYCZNE WYZWANIA W BUDOWNICTWIE
WIELORODZINNYM I NIEMIESZKALNYM


Forum odbędzie się 27 października 2011 roku w Hotelu Jan III Sobieski przy Placu Artura Zawiszy 1 w Warszawie.

PROGRAM III FORUM DORADCY ENERGETYCZNEGO

8.00 - Otwarcie III Forum Doradcy Energetycznego
9.00 - Rozpoczęcie seminarium

PANEL I
1. Czy przegrody budowlane decydują o zużyciu energii w budynkach
2. Rola pomiarów termowizyjnych w certyfikacji i auditingu energetycznym budynków.
3. Modernizacja techniczna instalacji i zastosowanie OZE jako sposób poprawy bilansu energetycznego domów, osiedli i dużych obiektów budowlanych.

PANEL II
1. Audyty termo modernizacyjne i remontowe – doświadczenia z ich oceny i wskazania dla audytorów.
2. Audyt energetyczny dużych obiektów budowlanych.
3. Metodyka Certyfikacji obiektów biurowych.
4. Zużycie energii przez Systemy wyposażenia technicznego budynku.

PANEL III
1. Odnawialne Źródła Energii jako metoda poprawy charakterystyki energetycznej budynków nowobudowanych.
2. Porównanie ekonomiczne termomodernizacji do wprowadzenia OZE.
3. Funkcjonowanie systemu wsparcia finansowego dla energooszczędnego budownictwa i OZE.

16.00 – Obiad dla słuchaczy

Szczegóły odnośnie III FDE na stronie www.instalexpo.pl