Podczas targów Polagra-Tech 2007 odbędzie się kolejna edycja największej i najbardziej prestiżowej w środkowo-wschodniej Europie imprezy promującej chłodnictwo i klimatyzację. III Forum Chłodnictwa to kilkudziesięciu innowacyjnych wystawców i kilka tysięcy odwiedzających ich profesjonalistów z branży.


Podczas targów Polagra-Tech 2007 odbędzie się kolejna edycja największej i najbardziej prestiżowej w środkowo-wschodniej Europie imprezy promującej chłodnictwo i klimatyzację. III Forum Chłodnictwa to kilkudziesięciu innowacyjnych wystawców i kilka tysięcy odwiedzających ich profesjonalistów z branży.
Ponad połowę powierzchni wystawienniczej Salonu Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła zajmują stoiska członków Krajowego Forum Chłodnictwa – współorganizatora tej imprezy. KFCh zrzesza wyłącznie rzetelne firmy branży chłodnictwa i klimatyzacji, prowadzące "odpowiedzialny" biznes i będące prekursorami nowości technologicznych.
Szukajcie stoisk z emblematem Krajowego Forum Chłodnictwa!
Tam z pewnością znajdziecie ciekawą ofertę!

Zapraszamy także do dyskusji na temat wzorcowych zasad dostawy i montażu urządzeń chłodniczych oraz o perspektywach stosowania syntetycznych czynników chłodniczych w okresie najbliższych kilku lat. To bardzo ważne sprawy, gdyż obecnie uczestniczymy w kształtowaniu wymogów certyfikacyjnych dotyczących personelu i firm. Zgodnie z nowymi wymogami prawnymi, certyfikacja dotyczyć będzie nie tylko firm instalacyjno-monterskich z branży chłodnictwa i klimatyzacji, ale także finalnych użytkowników instalacji, którzy nie zlecą stałej opieki serwisowej zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom.
Powyższym zagadnieniom poświęcimy prelekcje i panele dyskusyjne, które odbędą się w sali konferencyjnej KFCh pod koniec drugiego dnia targów, o godz. 17:00. O szczegóły lokalizacji tego seminarium, prosimy pytać na stoisku Krajowego Forum Chłodnictwa (stoisko nr 1 w pawilonie 6A). Tu, lub w usytuowanej obok Kawiarence Forum Chłodnictwa, przez wszystkie dni targowe będzie można – przy dobrej kawce – zasięgnąć porad dotyczących syntetycznych czynników chłodniczych. Na naszym stoisku będą także dyżurować eksperci zajmujący się pozyskiwaniem środków pomocowych Unii Europejskiej na cele inwestycyjne i szkoleniowe. Warto nas odwiedzić!
A wszystkich członków i sympatyków KFCh zapraszamy na zwyczajowy bankiet Krajowego Forum Chłodnictwa. Odbędzie się on również drugiego dnia Polagra-Tech, we wtorek 18 września, o godz. 18:00. Po paru słowach wstępu Prezesa Forum i władz Międzynarodowych Targów Poznańskich, będziemy mieć doskonałą okazję do kontynuowania dyskusji rozpoczętych godzinę wcześniej podczas wspomnianego wyżej seminarium. Z doświadczenia wiemy, że to także doskonała sposobność, aby nawiązać nowe znajomości, kontakty biznesowe i… żeby po prostu poplotkować w miłej atmosferze.

Przyłącz się do nas!

Zapraszamy!

Krajowe Forum Chłodnictwa
Związek Pracodawców
ul. Zamieniecka 25, 04-158 Warszawa
tel.: 0600 281 279, faks: (022) 201 21 23
biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
www.forum-chlodnictwa.org.pl
Warszawa, sierpień 2007 r.

III Forum Chłodnictwa na Polagra-Tech 2007
17-20 września 2007 r., teren Międzynarodowych Targów Poznańskich

Tematy i krótkie opisy paneli dyskusyjnych KFCh
planowanych na wtorek, drugiego dnia targów Polagra-Tech
Tematy paneli dyskusyjnych:

1. Ogólne warunki dostawy i montażu urządzeń chłodniczych.
2. Syntetyczne czynniki chłodnicze w świetle nowych ogólnoeuropejskich uwarunkowań legislacyjnych.

Ad. 1.
Przedstawimy koncepcję standardowych „ogólnych warunków dostawy i montażu urządzeń chłodniczych” proponowanych przez Forum. Będą one regulować następujące zagadnienia: gwarancję i rękojmię, warunki płatności, obowiązki nabywcy, przekazanie dzieła, przejście ryzyk, kary i odpowiedzialność za szkody, prawa własności oraz rozstrzyganie sporów.
Korzyści wynikające ze stworzenia takiego systemu są jednoznaczne. Przede wszystkim, przyjęcie profesjonalnie przygotowanych i powszechnie akceptowalnych warunków umów ograniczy ryzyko działalności gospodarczej i wzmocni pozycję małych firm wobec dużych, instytucjonalnych klientów końcowych. Jednak i oni skorzystają z przyjęcia proponowanego systemu, gdyż ułatwi im egzekwowanie świadczenia usług na najwyższym poziomie profesjonalizmu.
Ogólne zasady mają promować i chronić interesy uczciwych przedsiębiorców. Pozwolą uniknąć częstych błędów w formułowaniu kontraktów i ograniczą zagrożenie wynikające z braku odpowiednich zabezpieczeń umownych. W rezultacie, ustanowione przez nas standardowe zasady przyczynią się do integracji całego sektora chłodnictwa i klimatyzacji, ku zadowoleniu klientów.

Ad. 2.

Od kilkunastu miesięcy Krajowe Forum Chłodnictwa uczestniczy w tworzeniu nowych ogólnoeuropejskich rozwiązań prawnych w zakresie wykorzystania substancji z grupy HFC. To ekologiczne i docelowe zamienniki starych czynników chłodniczych, bezpieczne dla warstwy ozonowej. Ich emisja z nieszczelnych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych może mieć jednak wpływ na nasilenie efektu cieplarnianego. Dlatego Unia Europejska narzuca wszystkim swym krajom członkowskim wprowadzenie przepisów prawnych, mających na celu maksymalne ograniczenie emisji tych substancji.
Podczas tej części seminarium, eksperci KFCh przedstawią najważniejsze konsekwencje wciąż tworzącej się legislacji dotyczącej syntetycznych czynników chłodniczych, zwracając szczególną uwagę na terminy wejścia w życie nowych wymogów. Seminarium to z pewnością będzie bardzo interesujące nie tylko dla firm instalacyjno-monterskich z naszej branży, ale także finalnych użytkowników instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
do pobrania: informacja o III Forum Chłodnictwa na Polagra-Tech 2007