Międzynarodowym Targom Budownictwa BUDMA już po raz trzeci towarzyszyć będzie Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego. W roku 2012 targi BUDMA odbywać się będą pod hasłem "Budownictwo przyszłości. Uwolnij swoją wyobraźnię". Zagadnienia energooszczędności, innowacyjności czy bezpieczeństwa w budownictwie już na stałe wpisały się w program imprezy, i tych wątków nie zabraknie również na dwudniowym Forum.

III Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego
Forum Budownictwa Energooszczędnego i PasywnegoKonferencja stanowi ważne źródło wiedzy na temat energooszczędnych technologii w budownictwie oraz możliwości pozyskiwania środków na ich wdrażanie. Omawiane zagadnienia dotyczyć będą m.in. najczęstszych błędów popełnianych przy projektowaniu budynków, a związanych z pogorszeniem ich efektywności energetycznej, termomodernizacji budynków już istniejących, jak również możliwości coraz szerszego stosowania technologii budownictwa energooszczędnego.

Udział w Forum przedstawicieli wielu środowisk: świata nauki, przemysłu, architektów i branży budowlanej zapewnia możliwość kompleksowej analizy zagadnienia budownictwa niskoenergetycznego, gdzie każdy będzie mógł wnieść swoje uwagi, najczęściej wynikające ze zdobytego doświadczenia.

Podczas Forum wykład nt. "Sterowanie instalacjami HVAC w budownictwie energooszczędnym i pasywnym" przedstawi dr inż. Andrzej Górka z Politechniki Poznańskiej.

>>Formularz zgłoszenia