Jeśli jesteś dyplomantem studiów magisterskich lub inżynierskich wydziału mechanicznego lub wydziału o zbliżonym profilu na politechnice bądź w innej wyższej krajowej szkole technicznej i podjąłeś temat pracy dyplomowej z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji, weź udział w konkursie Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP.

III Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę dyplomową (rok akademicki 2002/2003) z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji organizowany jest przez Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji (CHiK)
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).
Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa ogłoszonymi w Regulaminie konkursu i wypełnij Wniosek Zgłoszeniowy.
Zgłoś swój udział! Podaj swoje dane osobowe, temat pracy dyplomowej oraz nazwę uczelni, a otrzymasz aktualne informacje o przebiegu poszczególnych faz konkursu.
Organizatorzy czekają na zgłoszenia (adres poniżej) w terminie do 15 listopada 2003 roku.
Na zwycięzców czekają wyróżnienia oraz nagroda główna połączona z nagrodą pieniężną w wysokości 1500 złotych.
Jury II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji, po zapoznaniu się z pracami i uzasadnieniami zastosowanych ocen wyłoniło następujących laureatów:
nagroda główna: "Projekt wstępny klimatyzacji budynku jednorodzinnego" Marzena Brodacka i Tomasz Łokietek - Politechnika Szczecińska
pierwsze wyróżnienie: "Analiza techniczno-ekonomiczna systemów chłodzenia stosowanych w supermarketach" Piotr Kaszubowski - Politechnika Gdańska
wyróżnienie: "Projekt zdecentralizowanego systemu chłodzenia dla Zakłądów Przetwórstwa Mięsno-Drobiowego "SKIBA" w Chojnicach" Tomasz Pietrucha - Politechnika Gdańska.
Komisja Konkursowa oceniła nadesłane prace dyplomowe jako dobre i bardzo dobre, wartościowe merytorycznie i rekomendowała z uwagi na ważność poruszanych w nich zagadnień technicznych umieszczenie ich obszernych recenzji w czasopismach branżowych oraz na stronie internetowej sekcji www.chik.pl.
W wyróżnionych nagrodą główną pracach dyplomowych pt.: „Projekt wstępny systemu klimatyzacji budynku jednorodzinnego” wykonano analizę możliwości i opłacalności wykorzystania powietrznej pompy ciepła i instalacji solarnej na potrzeby klimatyzowanego budynku jednorodzinnego.
W zakres analizy weszły systemy klimatyzacyjne: powietrzny z pompą ciepła i instalacją solarną, w pracy mgr inż. Marzeny Brodackiej; powietrzno-wodny z pompą ciepła i instalacją solarną, w pracy mgr inż. Tomasza Łokietka.
Dla najkorzystniejszych rozwiązań systemów skojarzonej gospodarki energetycznej określono szczegóły i parametry pracy na podstawie analizy parametrów obliczeniowych otoczenia zgodnie z PN, analizy ekonomicznej aspektów wytwarzania zimna i ciepła, optymalizacji sieci przewodów, określenia optymalnej ekonomicznie różnicy temperatur w parowaczu i skraplaczu, analizy możliwości wykorzystania energii słonecznej pozyskanej przez kolektory słoneczne.
Na tej podstawie dokonano doboru urządzeń i aparatów instalacji klimatyzacyjnej utrzymującej założone warunki wewnątrz budynku mieszkalnego. Dla zaprojektowanych urządzeń opracowano algorytmy sterowania, uwzględniając dwa cykle pracy: lato i zimę.
Opiekunem obu prac dyplomowych był kierownik Zakładu Chłodnictwa dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski.
Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji

ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa

Komentarze