Data rozpoczęcia
2012-10-25
Data zakończenia
2012-10-26
Miejsce
Osielsko

Warsztaty są przeznaczone dla:

Osób sprawujących nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi – np. dyrektorzy techniczni, główni mechanicy, główni energetycy, mistrzowie maszynowni.


Cel:

Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy w zakresie:
1) monitorowania pracy amoniakalnych instalacji chłodniczych,
2) gospodarki remontowej maszyn i urządzeń dla utrzymania ciągłości ruchu,
3) wymagań bezpieczeństwa przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych.Tematyka:

I część:
• Znaczenie planowej gospodarki remontowej maszyn i urządzeń dla utrzymania ciągłości ruchu.
• Planowanie terminów oraz zakresu przeglądów i remontów instalacji i urządzeń chłodniczych.

II część:
• Zagrożenia występujące przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych.
• Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych- aktualnie obowiązujące akty prawne.
• Zabezpieczenia amoniakalnych urządzeń chłodniczych.
• Instrukcja obsługi instalacji chłodniczej.
• Ratownictwo chemiczne – ćwiczenia praktyczne obejmujące postępowanie w razie awarii , w szczególności niekontrolowanego wycieku amoniaku lub pożaru.

III cześć:
• Monitorowanie pracy amoniakalnych instalacji chłodniczych – propozycje różnych rozwiązania technicznych.
• Diagnostyka sprężarek śrubowych – wykorzystanie metod wibroakustycznych.Organizacja warsztatów:
.
• Szkolenie organizowane przy udziale Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy,
• Patronat honorowy:
- Starosta Bydgoski,
- Krajowe Forum Chłodnictwa - Związek Pracodawców w Warszawie.
• Patronat medialny – miesięcznik „Chłodnictwo&Klimatyzacja” oraz wybrane portale branżowe.
• Miejsce wasztatów: Hotel „Pan Tadeusz”(trzygwiazdkowy) - Osielsko k.Bydgoszczy, ul. Szosa Gdańska 43
• Optymalna ilość uczestników – ok. 40 osób.
• O udziale w warsztach decyduje kolejność zgłoszeń.Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie – Grzegorz Starszak - tel. 52 324 05 25, k. 784 075 860,
e -mail: g.starszak@trepka.com.pl.

Zapraszamy Państwa do udziału.


Źródło: Trepka - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja Sp. z o.o.