Data rozpoczęcia
2010-03-04
Data zakończenia
2010-03-04
Miejsce
Warszawa

Biogaz 2010
II Seminarium międzynarodowe BIOGAZ 2010

Organizator: Instytut Energetyki Odnawialnej
Termin: 4 marca 2010 r.
Miejsce: Warszawskie Centrum Targowe EXPO XXI w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 12/14

Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego jest jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej, która stopniowo zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem także w Polsce. Rozwijając ten sektor korzystamy z doświadczeń państw takich jak Dania, Austria, czy Niemcy, w których technologia biogazowa jest rozpowszechniona i stosowana od wielu lat. Ciekawych inspiracji może dostarczyć też obserwacja rozwoju rynku biogazowego w USA. Produkcja biogazu znalazła zastosowanie w Stanach Zjednoczonych w programie na rzecz redukcji o 25% emisji gazów cieplarnianych, generowanych przez branżę mleczarską do 2020 r, który jest realizowany m.in. w stanach Oregon, Michigan i Kalifornia. Do czerwca 2010 r spodziewane jest przyjęcie przez państwa UE krajowych planów działań na rzecz odnawialnych źródeł energii do 2020 r. a tym samym przedstawienie szczegółowej mapy drogowej rozwoju sektora biogazu w najbliższych latach. W Polsce oczekiwane jest wdrożenie programu „Innowacyjna energetyka - rolnictwo energetyczne”, który przekładając się na zapisy Polityki Energetycznej Polski do 2030 r czy „Planu działań na rzecz odnawianych źródeł energii do 2020 r.” pozwoli na budowę średnio jednej biogazowni rolniczej o mocy ok. 1MW w każdej gminie. Szacuje się, że w przeciągu kilku najbliższych lat powstanie w Polsce kilkaset biogazowni.

Serdecznie zapraszamy Państwa na druga edycję międzynarodowego Seminarium Biogaz 2010, które przybliży uczestnikom zarówno możliwości rozwoju jak i wyzwania dla sektora biogazu do 2020 r. W programie seminarium znajdą się także prezentacje na temat najnowszych osiągnięć technologicznych, oraz prawnych, ekonomicznych i inwestycyjnych aspektów budowy biogazowni rolniczych. Seminarium stworzy możliwość prezentacji aktualnie realizowanych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych projektów, poświęconych tematyce biogazu, oraz najnowszych osiągnięć technologicznych w tej dziedzinie. Innowacyjne rozwiązania technologii biogazowej zostaną przedstawione na przykładzie końcowych wyników projektu badawczego „EU Agrobiogas”. Seminarium będzie okazją do dyskusji na temat kierunków i możliwości rozwoju sektora biogazowego w Polsce a także do wymiany doświadczeń największych inwestorów na polskim rynku. W sesji technologicznej poruszony zostanie temat stosowania roślin energetycznych do produkcji biogazu w warunkach polskich, oraz zostanie zaprezentowana metoda suchej fermentacji jako alternatywa dla technologii fermentacji mokrej. W części poświęconej kwestiom prawno finansowym będą przedstawione będą aspekty prawne nawozowego wykorzystania masy pofermentacyjnej, w tym odpadów poubojowych pochodzących z biogazowni. Zostanie omówiony także nowy kształt systemu świadectw pochodzenia energii wynikający z nowelizacji Prawa Energetycznego.

Zapraszamy polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa i organizacje, oferujące produkty i usługi dla sektora biogazu, do udziału w specjalnym salonie wystawienniczym w ramach Targów Czystej Energii CENERG, towarzyszących seminarium. Firmy zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z organizatorami.

Organizatorzy


Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej www.ieo.pl
Źródło: ''