Stowarzyszenie Polska Wentylacja zaprasza na Drugie Ogólnopolskie Spotkanie Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej FORUM WENTYLACJA 2004.W dniach 2-3 marca w Warszawie odbędzie się cykl seminariów i profesjonalna wystawa producentów.

Ponad 30 merytorycznych referatów
zaprezentują polscy i zagraniczni prelegenci.

45 producentów polskich i zagranicznych
zaprezentuje swoją ofertę na jedynej w Polsce wystawie poświęconej wyłącznie wentylacji i klimatyzacji.

FORUM jest adresowane
do osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, budową, eksploatacją, produkcją i dystrybucją systemów wentylacji klimatyzacji.
Interesujące kontakty i pożyteczną wiedzę zdobędą także inwestorzy i architekci.

Wszyscy goście FORUM otrzymują
biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Polska Wentylacja, katalog wystawców oraz płytę CD zawierającą informacje o wystawcach, prezentacje towarzyszące wygłaszanym referatom oraz wiele pożytecznych informacji branżowych.
FORUM daje możliwości zdobycia i wymiany informacji i nawiązania pożytecznych kontaktów branżowych.

2 marca

godz. 9.00 Otwarcie FORUM
godz. 10.00 (sala A)

Seminarium „Wentylacja pożarowa”

• Wymagania dla wentylacji pożarowej w świetle zmian w przepisach - dr inż. Dariusz Ratajczak, Komenda Główna PSP
• Urządzenia wentylacyjne wykorzystywane jako elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego w świetle normalizacji europejskiej – mgr inż. Piotr Głąbski, ITB
• Metoda CFD jako narzędzie do projektowania wentylacji pożarowej
garaży podziemnych – mgr inż. Grzegorz Sztarbała, ITB
• Koncepcja monitorowania i sterowania klap przeciwpożarowych – mgr inż. Ryszard Buczek
• System bezkanałowego oddymianie i wentylacji garaży – mgr inż. Włodzimierz Łącki
• Nadciśnieniowe systemy zapobiegania zadymieniu – elementy sterujące i wykonawcze w świetle obowiązujących przepisów – mgr inż. Tomasz Zambrzycki
• Najnowsze wymagania stawiane klapom odcinającym, a scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru– mgr inż. Roman Jędrzejowski
godz. 12.30 (sala B)

Seminarium „Wentylacja dla architektów”

• normy i rozporządzenia z zakresu wentylacji
• zasady prawidłowej wentylacji
• niedomagania wentylacji grawitacyjnej – przyczyny i skutki
• wentylacja z odzyskiem ciepła w budownictwie mieszkaniowym
• założenia projektowe i możliwości techniczne wentylacji i klimatyzacji budynków biurowych i komercyjnych
godz. 13.30 (sala A)

Seminarium „Oszczędność energii”

• Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca jakości energetycznej budynków – Stowarzyszenie Polska Wentylacja
• Norma europejska PN-EN 13053 centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – dr inż. Leszek Targowski, Politechnika Warszawska
• WENTYLE – prezentacja programu wspomagającego projektowanie – Tomasz Bieńkowski
• Kryteria konfiguracji i zasady wymiarowania instalacji klimatyzacyjnych VAV – mgr inż. Paweł Wierzowiecki
• Praktyczne aspekty doboru regulatorów VAV - mgr inż. Ryszard Buczek
• Komfort pomieszczeń (Demand Based Indoors) a koszty życia budynku – Maija Virta (Finlandia)
• System ECONET jako niskotemperaturowy, alternatywny układ odzysku ciepła - mgr inż. Włodzimierz Łącki
• Oszczędność energii w systemach wentylacji w aspekcie szczelności kanałów – mgr inż. Marcin Wyszomierski
• Korzyści ekonomiczne z zastosowania akumulacji chłodu w klimatyzacji i procesach technologicznych – dr inż. Kazimierz Wojtas
• Analiza teoretyczna i badania doświadczalne wentylatorów dachowych w aspekcie poboru energii i hałaśliwości – dr hab. inż. Andrzej Raczyński

3 marca

godz. 10.00 (sala A)

Seminarium „Oszczędność energii”

• Aspekty optymalnej instalacji rekuperatorów – Jatta Suominen (Finlandia)
• Systemy nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła – wybór systemu, uwagi montażowe, współpraca z kominkiem, wymiennik gruntowy, współpraca z klimatyzatorami – mgr inż. Krzysztof Ćwik
• Błędy w instalacjach z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych – inż. Tomasz Heppner
• Doświadczenia z odzysku ciepła Holandii - Peter Op 't Vel
• Rekuperatory z pompą ciepła – mgr inż. Marcin Gasiński
• Ogrzewanie powietrzne – dr inż. Jacek Misiński, Politechnika Wrocławska
godz. 11.00 (sala B)

Seminarium „Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym”
– dla spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, zarządców nieruchomości, kominiarzy. Seminarium organizowane we współpracy z Korporacją Kominiarzy Polskich.
• Certyfikacja energetyczna budynków – nowa dyrektywa europejska
• Normy i rozporządzenia z zakresu wentylacji
• Zasady prawidłowej wentylacji
• Niedomagania wentylacji grawitacyjnej – przyczyny i skutki zawilgocenia mieszkań, odwrotnych ciągów kominowych
• Doprowadzenie powietrza na potrzeby wentylacji
• Stosowanie nasad kominowych
• Pomiary skuteczności wentylacji
godz. 13.00 (sala A)

Seminarium „Nowości w światowej wentylacji”

• Dyrektywa Europejska w Sprawie jakości energetycznej budynków – Peter Wouters BBRI (Belgia)
• Klasyfikacja wentylacji hybrydowej - Willem de Gids TNO (Belgia)
• Zasady projektowania wentylacji hybrydowej - Viktor Dorer EMPA (Szwajcaria)
• Projekt „Reshyvent” – wentylacja hybrydowa sterowania wymaganiami użytkowników, prezentacja założeń i opracowanych rozwiązań - Peter Op 't Veld, Andre Meester( Holandia), Marc Jardinier ( Francja)
• Wentylacja hybrydowa w środowisku zurbanizowanym - Mat Santarmouris, Uniwersytet w Atenach
• Koncepcja systemu kontroli wentylacji w budownictwie mieszkaniowym - Peter Op 't Veld C-HCE (Holandia)
• Nowa norma ASHRAE „Wentylacja budynków mieszkalnych” – Max Sherman LBNL (USA)
• Okno wentylowane jako element systemu wentylacji grawitacyjnej z odzyskiem ciepła – Wyniki badań prowadzonych w ramach 5 programu ramowego UE koordynowanego przez Uniwersytet w Cambridge – Janusz Kopecki
Wykłady prowadzone w językach obcych będą tłumaczone symultanicznie.
Szczegółowe informacje organizacyjne, warunki uczestnictwa, lista wystawców, formularz zgłoszeniowy oraz relacja z FORUM, które odbyło się w roku 2003 są dostępne na stronie:

www.forumwentylacja.pl

Patronat medialny: