Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa ogłosił drugą już edycję "Krajowego Konkursu Pracy Dyplomowych z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła".

Konkurs adresowany jest dyplomantów krajowych uczelni technicznych w których prowadzone jest kształcenie w ramach istniejących w nich specjalności w dziedzinie techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej oraz im pokrewnych, m.in. w zakresie wykorzystania pomp ciepła. Jego uczestnikami mogą być studenci kończący studia magisterskie i inżynierskie w ramach studiów dziennych, jak i studenci studiów inżynierskich zaocznych i zaocznych uzupełniających studiów magisterskich. Głównym organizatorem konkursu jest Krajowe Forum Chłodnictwa. Współorganizatorami jest redakcja miesięcznika "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" oraz Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON. Do bieżącej edycji konkursu można składać prace dyplomowe obronione w okresie od 1 września 2004 r. do końca grudnia 2005 r. Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2006 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca kwietnia br., zaś uroczyste wręczenie atrakcyjnych nagród nastąpi podczas Walnego Zebrania Członków KFCh, planowanego na koniec maja 2006 r. Źródło: www.forum-chlodnictwa.org.pl www.wentylacja.com.pl Opracowanie: Redakcja