II Kongres Green Power odbędzie się 6-7 października w Warszawie w hotelu Hilton. Po raz pierwszy Kongres odbył się w ubiegłym roku podczas międzynarodowych targów Green Power w Poznaniu i zyskał miano najważniejszej i największej imprezy branży energetyki odnawialnej w Polsce.

II Kongres Green Power


Niemal 10 000 zwiedzających targi oraz ponad 400 uczestników II Kongresu Green Power potwierdziło potrzebę i zainteresowanie tematyką odnawialnych źródeł energii. Parlamentarzyści, przedstawiciele ambasad, przedsiębiorcy sektora energetyki odnawialnej, przedstawiciele administracji publicznej, instytucji finansowych, uczelni i szkół oraz dziennikarze uczestniczyli w pięciu równolegle odbywających się konferencjach tematycznych, prowadzonych przez najwybitniejszych specjalistów oraz praktyków branży OZE.

Honorowymi gośćmi i prelegentami Kongresu byli m.in.: prof. Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Maciej Nowicki – minister środowiska, Christine Lins – dyrektor generalny Europejskiej Rady Energii Odnawialnej EREC, Dörte Fouquet – dyrektor generalny Europejskiej Federacji Energii Odnawialnej EREF, Jarosław Pietras – dyrektor generalny Rady Unii Europejskiej, prof. Witold Orłowski – dyrektor generalny Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, dr Robert Gwiazdowski – prezydent Centrum im. Adama Smith’a.

W tym roku spodziewana liczba uczestników to ponad 600 osób. W siedmiu salach plenarnych odbywać się będą panele, seminaria oraz debaty z udziałem wybitnych ekspertów branży OZE, przedsiębiorców oraz czołowych reprezentantów administracji publicznej oraz instytucji finansowych.

Program Kongresu i warunki uczestnictwa znajdują się na stronie www.kongresgreenpower.pl

Źródło: Polski Instalator