Data rozpoczęcia
2009-05-21
Data zakończenia
2009-05-21

termin: 21.05.2009 miejsce: Poznań


Już 21 maja 2009 roku w ramach odbywających się w Poznaniu targów Greenpower, będzie miało miejsce II Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej.
Organizatorem tego przedsięwzięcia jest EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej. Celem Forum jest promocja sektora energetyki słonecznej w Polsce.
Z uwagi na wyjątkowe na rynku polskim przedsięwzięcie, firma Viessmann zdecydowała się objąć funkcję Partnera Strategicznego II Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej.
Tegoroczne Forum będzie opierać się głównie na tematyce rozwoju i organizacji polskiego rynku kolektorów słonecznych oraz współpracy naukowo-technicznej i transferze technologii. Zostaną zaprezentowane przez zaproszonych gości przykłady możliwości zacieśnienia współpracy m.in.: European Solar Thermal Technology Platforom (ESTTP) czy też European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF). Poza tym, zostaną omówione dwa największe rynki energetyki słonecznej w Europie: niemiecki i austriacki, ich organizacja i zasady finansowania inwestycji słonecznych, zostaną również zaprezentowane nowe statystyki sprzedaży kolektorów słonecznych w Polsce w 2008r. oraz przegląd regionalnych programów wsparcia energetyki słonecznej w Polsce.
Wykładowcami będą min.: Olivier Drücke, Prezydent ESTIF oraz Werner Weiss, Wiceprzewodniczący ESTTP, Dyrektor AEE Institute for Sustainable Technologies Na zakończenie Forum przewidziany jest panel dyskusyjny na temat określenia znaczącej roli energetyki słonecznej w krajowym planie działań na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej do 2020 r. (tzw. "Action plan") oraz wprowadzenia dodatkowych i skutecznych instrumentów wsparcia dla sektora energetyki słonecznej.
Patronat Honorowy nad Forum został objęty przez Ministra Gospodarki - Waldemara Pawlaka, Ministra Środowiska - Macieja Nowickiego, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Jana Rączkę. Patronat Medialny nad Forum został objęty przez czasopisma Polski Instalator, Doradca Energetyczny, Nowa Energia, Magazyn Instalatora, Czysta Energia, Przegląd Komunalny, Fundusze Europejskie, Rynek Instalacyjny, Biznes i Ekologia oraz serwisy internetowe EnergieOdnawialne.pl i solarthermalworld.org.

Źródło: www.viesmann.pl