Data rozpoczęcia
2012-03-13
Data zakończenia
2012-03-13
Miejsce
Warszawa

Małe elektrownie wiatrowe w rolnictwie, mikrosieciach i inteligentnych sieciach energetycznych. Temat specjalny: Mikrogeneracja w Ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Forum Małej Energetyki WiatrowejInstytut Energetyki Odnawialnej organizuje już drugą edycję Forum Małej Energetyki Wiatrowej (Forum MEW), która odbędzie się 13 marca 2012 w Warszawie podczas IV Targów Czystej Energii CENERG. Motywem przewodnim wydarzenia, poza stałymi blokami tematycznymi takimi jak stan rozwoju rynku i technologii 2011/2012, czy perspektywy na najbliższe lata, będzie wykorzystanie małych elektrowni wiatrowych w rolnictwie, mikrosieciach i inteligentnych sieciach energetycznych. Forum MEW stanowi także platformę dyskusyjną dla całego środowiska mikrogeneracji do konkretnego odniesienia się do planów w zakresie wsparcia mikro-źródeł w ustawie o odnawialnych źródłach energii - główny temat panelu ekspertów z udziałem Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki oraz Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

Główne tematy prezentacji:
• rynek małych elektrowni wiatrowych w Polsce: najnowsze statystyki sprzedaży wg badań prowadzonych przez IEO,
• proponowany system wsparcia dla małej energetyki wiatrowej w nowej ustawie dotyczącej OZE,
• możliwości wykorzystania energii z małych turbin wiatrowych w gospodarstwach rolnych i na terenach wiejskich,
• rola mikrogeneracji i małej energetyki wiatrowej w rozwoju systemu inteligentnych sieci elektroenergetycznych,
• problem certyfikacji instalatorów małych elektrowni wiatrowych w świetle dyrektywy 2009/28/WE i projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Program ramowy i rejestracja na stronie: www.forummew.ieo.pl
Planowana liczba uczestników: 180 osób.Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)