Uczestniczyliśmy w najważniejszej i najbardziej prestiżowej w wystawie branży chłodniczej w środkowo-wschodniej części Europy. II Forum Chłodnictwa na międzynarodowych targach POLAGRA FOOD 2005 odbyło się w Poznaniu w dniach 20-23 września br.


Statystyki targowe pobiły wcześniejsze rekordy, średnio o 30%. Tym razem, na powierzchni 28.000 m2 zaprezentowało się ponad 1.300 wystawców z 36 państw, a odwiedziło ich łącznie prawie 40.000 osób.


Nasza branża miała w tym roku znacznie skromniejszą reprezentację (liczbowo) niż rok wcześniej. Wynikało to ze zmiany trybu organizacji Forum Chłodnictwa. Można jednak powiedzieć, że ilość przeszła w jakość. Ekspozycje Salonu Chłodniczego były bardzo interesujące dla fachowców i cieszyły się sporym zainteresowaniem zwiedzających. Wśród wystawców nie zabrakło członków Krajowego Forum Chłodnictwa, którzy jak zwykle stanowili "serce" Salonu Chłodniczego. W tym roku nowości ze swej oferty prezentowali (wg kolejności alfabetycznej): Alfa Laval, Ampol Serwis, Anmark, Area Traders, Arkton, Danfoss, Grasso, Güntner, Iglotech, INN, Mostostal Wrocław, Systherm, York. Nie zabrakło także stoiska samego KFCh.
Pierwszego dnia, tuż po zamknięciu targów, tradycyjne spotkanie branżowe połączone z bankietem cieszyło się znów wielkim powodzeniem. Wzięło w nim udział niespełna 100 osób – członków Forum, wystawców oraz ich i naszych wspólnych gości. Prezes KFCh p. Wojciech Żmigrodzki przypomniał nasze najświeższe inicjatywy zmierzające m.in. do integracji branży. Zaowocowało to w kolejnych dniach złożeniem deklaracji członkowskich do KFCh przez kilka firm. Natomiast Wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich p. Przemysław Trawa przedstawił plany MTP dotyczące przyszłych edycji Polagry Food.
Wśród imprez towarzyszących targom znalazły się dwa ciekawe wykłady. Słuchacze pierwszego z nich mogli posiąść umiejętności sprostania licznym wymogom ochrony środowiska, z zakresu substancji kontrolowanych, opłat za korzystanie ze środowiska, problemu odpadów i opłat produktowych. Drugie seminarium dotyczyło kwestii pozyskania funduszy unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb firm branży chłodniczej oraz ich klientów. Konsultacje w tym zakresie były później kontynuowane już na stoisku KFCh, w ramach indywidualnych rozmów z doradcami specjalizującymi się w tej materii.
Ponadto, konsultacji legislacyjnych udzielał nasz gość z Ministerstwa Gospodarki, główny twórca nowego prawa z zakresu substancji zubożających warstwę ozonową. Pan Arkadiusz Dzierżanowski jest także autorem niezwykle przydatnego poradnika prawnego dla serwisantów wykorzystujących freony.
Na II Forum Chłodnictwa nie zabrakło akcentu ekologicznego. Na specjalnej wystawie przygotowanej przez Fundację PROZON i MTP, można było podziwiać rysunki, malunki i fraszki związane z ochroną warstwy ozonowej – prace wykonane przez dzieci szkół podstawowych w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej ideę ekologicznego postępowania z czynnikami chłodniczymi. Ekspert PROZON-u prezentował także praktyczne metody sprawnego odzysku czynników z urządzeń.
Na koniec tej ekspresowej relacji pragnę przypomnieć, że zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, kolejne wystawy branży chłodniczej na targach Polagra-Food będą organizowane w cyklu dwuletnim, w latach nieparzystych. Spodziewamy się, że III Forum Chłodnictwa będzie wydarzeniem z "najwyższej półki", zorganizowanym z "prawdziwym rozmachem". Dlatego, już dziś proponuję zarezerwować sobie w kalendarzu parę dni w trzeciej dekadzie września za dwa lata, aby koniecznie uczestniczyć w tym najważniejszym wydarzeniu polskiej branży chłodniczej w 2007 r.

Michał Dobrzyński
Krajowe Forum Chłodnictwa
Związek Pracodawców

www.forum-chlodnictwa.org.pl
biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
Kliknij na logo i przejdź do galerii zdjęć z Instalexpo 2005: