Informacja do wszystkich członków KFCh


Szanowni Państwo,
Jak zapowiadaliśmy na początku roku, II Forum Chłodnictwa na targach
POLAGRA-FOOD 2005 w Poznaniu odbędzie się również bieżącym roku. Zarząd
KFCh podjął taką decyzję w porozumieniu z Międzynarodowymi Targami
Poznańskimi, aby dostosować termin tej najbardziej prestiżowej polskiej
wystawy branży chłodniczej do terminu analogicznie ważnej prezentacji
firm naszego sektora, organizowanej w Niemczech.
Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, dalsze wystawy branży
chłodniczej na targach Polagra Food będą organizowane w cyklu dwuletnim,
lecz w latach nieparzystych (a nie w latach parzystych, jak wcześniej
planowaliśmy).
W bieżącym roku, "Salon Chłodniczy" zlokalizowany będzie w Pawilonie 5,
sektor A, tuż przy północnym wejściu na teren Targów (od ul.
Grunwaldzkiej). Tu, na powierzchni ok. 1.000 m2 wystawi się ok. 30 firm
chłodniczych, w tym 12 członków KFCh. Członkowie Krajowego Forum
Chłodnictwa zajmą blisko 2/3 tej powierzchni wystawienniczej. Nie
zabraknie także stoiska samego KFCh (nr 7A) - na wprost głównego wejścia
do "Salonu". Pełną listę wystawców naszej branży przesyłamy w
załączeniu.
Przy stoisku KFCh, jak zazwyczaj, dostępne będą informacje o programach
pomocowych Unii Europejskiej skierowanych do naszej branży oraz firm
korzystających z dobrodziejstw chłodnictwa. Tu będzie można także
otrzymać bezpłatne egzemplarze wszystkich profesjonalnych miesięczników
branżowych. Osoby zainteresowane działalnością Forum będą mogły poznać
bieżące projekty realizowane przez Związek, jak również korzyści
wynikające z członkostwa w KFCh.
Kulminacją pierwszego dnia Forum Chłodnictwa 2005 będzie spotkanie
branżowe dla wszystkich członków KFCh oraz wystawców Salonu
Chłodniczego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:00 na antresoli
Pawilonu 5 (sektor A). To kolejna okazja do integracji firm
chłodniczych. Przedstawiciel Zarządu Forum w paru słowach przedstawi
aktualne wyniki wspólnych działań integracyjnych wszystkich organizacji
branży chłodniczej, tj. Centralnego Ośrodka Chłodnictwa z Krakowa, KFCh,
Fundacji PROZON, SIMP-u, Ogólnopolskich Rad Serwisu, Oddziału ASHRAE w
Polsce, Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego, Stowarzyszenia
Serwis-Polska oraz Centralnego Laboratorium Chłodnictwa z Łodzi. Do
poczęstunku będzie nam przygrywać muzyka na żywo.
Na drugi dzień Targów zaplanowaliśmy dwa wykłady, które powinny spotkać
się z dużym zainteresowaniem zarówno firm chłodniczych, jak również ich
klientów. Wiemy, że niezwykle ważną sprawą dla wielu przedsiębiorców
naszego sektora oraz inwestorów mających do czynienia z branżą spożywczą
- jest obecnie sprostanie licznym wymogom ochrony środowiska (substancje
kontrolowane, opłaty produktowe, opłaty za korzystanie ze środowiska,
kwestie odpadów). Temu właśnie poświęcona będzie pierwsza prezentacja
specjalisty z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Drugim "gorącym" tematem jest kwestia pozyskania środków Unii
Europejskiej. Fundusze pomocowe rozchodzą się jak gorące bułeczki. Kto
lepiej i szybciej przygotuje sensowne projekty - ma szansę skorzystać z
tej okazji i uszczknąć kawałek tortu dla siebie. Naprawdę warto!
Praktyczne porady w tej mierze przedstawimy podczas drugiej prezentacji.
Pierwszy z wykładów rozpocznie się o godz. 12:00, a drugi o godz. 13:00.
Oba odbędą się w wydzielonej sali konferencyjnej na antresoli "Salonu
Chłodniczego". Wstęp wolny, aczkolwiek wcześniejsze zgłoszenia e-mailem
będą mile widziane.
Ponadto, podczas dwóch pierwszych dni targów, dyżury przy stoisku KFCh
będą pełnić eksperci specjalizujący się w doradztwie gospodarczym
związanym z pozyskaniem unijnych środków pomocowych przeznaczonych
zarówno dla branży chłodnictwa i klimatyzacji, jak również dla ich
klientów, w tym głównie firm sektora "spożywczego". Konsultacji
legislacyjnych będzie udzielał również ekspert Ministerstwa Gospodarki,
główny autor nowej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i
licznych rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Tu dostępne będą także
praktyczne podręczniki poświęcone omawianej tematyce. Można też będzie w
praktyce obejrzeć metody odzysku czynników chłodniczych.
Przez wszystkie dni targów, dla swoistego relaksu, będzie można
podziwiać rysunki, malunki i fraszki związane z ochroną warstwy
ozonowej. To wystawa prac wykonanych przez dzieci szkół podstawowych w
ramach ogólnopolskiej kampanii promującej ideę ekologicznego
postępowania z czynnikami chłodniczymi. Nie przeoczy jej nikt, kto
odwiedzi Salon Chłodniczy, wchodząc wejściem od ul. Grunwaldzkiej. Warto
ją obejrzeć, wszak dziś (16 września) jest kolejny, obchodzony od
kilkunastu lat, Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej.
Tegoroczne targi potrwają 4 dni: od 20 do 23 września. Organizatorzy
zmodyfikowali godziny otwarcia targów. W pierwsze trzy dni, targi będą
czynne dla zwiedzających w godzinach 9:00-18:00, natomiast w ostatni
dzień - w godzinach 9:00-16:00.
Warto przyjechać na II Forum Chłodnictwa na Polagra Food 2005. Kolejną
tak dobrą okazję do obejrzenia licznych nowości technicznych oraz do
uczestniczenia w interesujących imprezach towarzyszących Salonowi
Chłodniczemu - będziemy mieć dopiero za dwa lata! To dużo czasu... A
zatem - zapraszamy!

Michał Dobrzyński
Krajowe Forum Chłodnictwa
Związek Pracodawców
www.forum-chlodnictwa.org.pl
biuro@forum-chlodnictwa.org.pl

Załączniki:
- zbiór "II Forum Chłodnicwa - Program.pdf"
- zbiór "20050914_Lista wystawców wg MTP.xls"