II Forum Chłodnictwa na targach POLAGRA FOOD 2005 w Poznaniu.

Zarząd Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców uprzejmie informuje, że w porozumieniu z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zdecydowano zorganizować wystawę naszej branży również w bieżącym roku. II Forum Chłodnictwa na targach Polagra Food w Poznaniu odbędzie się w dniach 20-23 września 2005 r.
Zgodnie z wcześniejszymi planami, wystawy branży chłodniczej na targach Polagra Food będą organizowane w cyklu dwuletnim, lecz
w latach nieparzystych, a nie jak wcześniej planowaliśmy – w latach parzystych.
Powodem tej zmiany jest dostosowanie terminu najbardziej presti-żowej polskiej wystawy branży chłodniczej do terminu analogicznie ważnej prezentacji firm naszego sektora, organizowanej w Niemczech (w latach parzystych).
Szczegółowy program II Forum Chłodnictwa będzie niebawem dostępny w serwisie internetowym KFCh.
Krajowe Forum Chłodnictwa<
Organizatorzy:


Patronat medialny: