Firma Iglotech Sp. z o.o. została uhonorowana tytułem Solidnego Pracodawcy 2005 - prestiżową ogólnopolską nagrodą przyznawaną przez Przegląd Gospodarczy za nowoczesne, zgodne z zasadami etyki zarządzanie zasobami ludzkimi.


Spółka IGLOTECH z Kwidzyna otrzymała tytuł Solidny Pracodawca Roku 2005 – prestiżową ogólnopolską nagrodę przyznawaną przez Przegląd Gospodarczy – dodatek promocyjno-informacyjny do Gazety Prawnej.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IGLOTECH S.J. zostało wyróżnione m.in. za spełnienie wszystkich kryteriów konkursu, a przede wszystkim za dynamikę zatrudnienia – na przestrzeni 2 lat odnotowano blisko 50% przyrost zatrudnienia, permanentne szkolenia pracowników oraz organizowanie imprez motywacyjno-integracyjnych dla kadry.
Istotnym kryterium uwzględnianym podczas przyznawania nagrody był tzw. wskaźnik solidności zatrudnienia, w którym brano pod uwagę przede wszystkim takie kwestie jak:
- warunki pracy (przestrzeganie przepisów BHP, prawa pracy);
- możliwości rozwoju osobistego, zawodowego, awansu stanowiskowego i finansowego;
- terminowość wypłat;
- warunki socjalne;
- szkolenia pracowników;
- zewnętrzne i wewnętrzne działania na rzecz lokalnej społeczności.
Brano pod uwagę dynamikę zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat oraz liczbę zatrudnianych pracowników w firmie.
W programie wzięło udział ponad 2000 firm i instytucji. Tytuł Solidnego Pracodawcy Roku przyznawany jest firmom w kategoriach; regionalnej i ogólnopolskiej. W kategorii ogólnopolskiej branych było pod uwagę prawie 200 podmiotów, w kategorii regionalnej rozpatrywanych było średnio 80 firm w każdym województwie. Kapituła, powołana przez redakcję Gazety Prawnej, laureatów wyłoniła w marcu 2006, spośród 15 nominowanych firm. Główną ideą przyświecającą programowi jest pokazanie pozytywnych rozwiązań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmach i instytucjach działających w kraju. Iglotech Sp. z o.o. otrzymał tytuł Solidnego Pracodawcy 2005 w kategorii ogólnopolskiej, tym samym Kapituła Konkursu uznała Spółkę za ambasadora solidności zatrudnienia - pracodawcę, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań względem pracowników.
Wspomnieć należy o innych wyróżnieniach i tytułach jakie otrzymała firma Iglotech, a są to:
- certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie sprzedaży, serwisu i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych; sprzedaży urządzeń elektrotechnicznych; produkcji agregatów skraplających i zespołów sprężarkowych;
- tytuł Solidna Firma 2005.
Firma jest członkiem Związku Pracodawców Krajowe Forum Chłodnictwa, należy do Stowarzyszenia Polska Wentylacja i grona Klubu Gazeli Biznesu - dynamicznie rozwijających się firm.
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 3 czerwca 2006 r. w Białym Dworze pod Kwidzynem. Przedstawiciele Przeglądu Gospodarczego wręczyli tablicę upamiętniającą przyznanie tytułu właścicielom Spółki Iglotech. Po oficjalnej części programu zaplanowano piknik dla pracowników i ich rodzin.
Historia firmy IGLOTECH

Przedsiębiorstwo IGLOTECH powstało w 1993 r. jako spółka cywilna (obecnie spółka jawna), założona przez dwie osoby: Leszka Bystrzyckiego oraz Rafała Ostrowskiego. Celem powstania spółki było stworzenie centrum zaopatrzenia technicznego dla przedsiębiorstw związanych z chłodnictwem i klimatyzacją. Znaczne tempo rozwoju firmy IGLOTECH możliwe było dzięki szybkiemu wzrostowi popytu rynkowego na urządzenia, wśród nowopowstałych i istniejących przedsiębiorstw, wprowadzających nowe technologie produkcyjne.
Przedstawienie oferty, zgodnej z oczekiwaniami klientów, przyczyniło się do pozyskania stałej grupy odbiorców, a także stworzenia pozytywnego wizerunku na lokalnym i ogólnopolskim rynku.
Aby być bliżej klientów także w dosłownym znaczeniu, utworzone zostały oddziały w Toruniu (1994), Grudziądzu (1995), Bydgoszczy (1999), Katowicach (2004), Warszawie (2006), a także na Ukrainie (2006).
W celu kompleksowego zaspokajania potrzeb zgłaszanych na rynku konieczne było poszerzenie działań o nowe dziedziny. W związku z tym zakres oferty objął dodatkowo urządzenia wentylacyjne, automatykę przemysłową i aparaturę elektryczną.
W wyniku znacznego zapotrzebowania na realizację dużych inwestycji, związanych z obróbką powietrza, IGLOTECH rozwinął dział wykonawstwa inwestycji.
Na początku 2003 roku nastąpił wyraźny podział wizerunku poszczególnych działów. Przyjęły one dodatkowe nazwy, charakteryzujące zakres w jakim funkcjonują. Nazwa IGLOTECH AIR przyjęta została dla działu handlowego, obsługującego klientów w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji. Dział IGLOTECH ELECTRIC to sieć hurtowni elektrotechnicznych, znajdujących się na terenie oddziałów spółki. Kolejna nazwa IGLOTECH INVEST przypisana została działowi realizującemu inwestycje.
W kwietniu 2003 r. IGLOTECH rozpoczął produkcję agregatów skraplających, na bazie sprężarek Copeland oraz Maneurop. Dzięki temu oferta IGLOTECH AIR stała się jeszcze bardziej atrakcyjna. Zastosowanie najwyższej jakości komponentów oraz dokładne, estetyczne wykonanie, przy zachowaniu przystępnej ceny to główne zalety tych produktów. W kolejnych latach zakres produkcji poszerzył się o rozdzielnice zasilająco-sterujące, agregaty skraplające i zespoły sprężarkowe w obudowie oraz schładzacze cieczy. Dystrybutor marek: Fuji Electric, Casals, O.ERRE, MOBIUS, LU-VE, CPS, DANFOSS, Schneider.
W 2006 roku nastąpiły w IGLOTECHU znaczne zmiany organizacyjno-strukturalne. W wyniku dynamicznego rozwoju wyodrębniono firmę REFSYSTEM Sp.z o.o., która została utworzona na bazie dotychczasowego pionu Iglotech INVEST.
Obecnie Przedsiębiorstwo IGLOTECH posiada stabilną pozycję na rynku, który obsługuje. Nowoczesne rozwiązania organizacyjne i logistyczne, a także dokładna analiza rynkowa, wyczulenie na potrzeby klientów oraz możliwość elastycznego dostosowania się do zmian, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.


Wręczenie nagrody (Rafał Ostrowski
i Leszek Bystrzycki odbierają nagrodę
od Prezesa grupy Media Partner Piotra Owcarz
i Red. naczelnego przeglądu Gospodarczego Plus Roberta Kowalskiego.)


Rafał Ostrowski i Leszek Bystrzycki


Prezent od lokalnych władz
(na zdjęciu Burmistrz Andrzej Krzysztofiak
i wiceburmistrz Piotr Halagiera)


Wystąpienie Rafała Ostrowskiego
- jednego z założycieli firmy

Zdjęcie "rodzinne"


Piknik rodzinny


Nie zabrakło atrakcji dla dzieci
Tytuł Solidny Pracodawca Roku to ogólnopolska nagroda przyznawana przez redakcję Przeglądu Gospodarczego Gazety Prawnej. Kryteria, jakimi kierowano się podczas przyznawania nominacji to wskaźnik solidności zatrudnienia, w którym brane były pod uwagę warunki pracy, terminowość wypłat, warunki socjalne oraz ścieżka kariery.
Pomysłodawcą i organizatorem programu, a także głównym oceniającym jest redakcja gazety, która dokonuje analizy firmowych danych, udostępnionych m.in. przez firmę Hoppenstedt Bonnier Polska. Jest to druga edycja konkursu, który promuje solidnych pracodawców.
Program Solidny Pracodawca Roku oddaje satysfakcję tym wszystkim pracodawcom, którzy uczciwie gospodarują i współdziałają z pracownikami. Pokazuje on rolę pracodawców w kreowaniu zatrudnienia, promuje firmy, które realizują modelowe rozwiązania rozwoju pracowniczej kariery, aktywność podmiotów na rynku lokalnym oraz przedsiębiorcę-społecznika.

Zdjęcia: Redakcja i Iglotech