28 czerwca 2011 r. IGLOTECH stał się oficjalnym członkiem Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego.

IGLOTECH członkiem Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego
Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (www.bkee.pl) jest konsorcjum zrzeszającym uczelnie (np. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Koszalińską), samorządy (np. woj. pomorskie, woj. Warmińsko-Mazurskie) oraz przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, budowlanego i branż pokrewnych.
Źródło: Iglotech