Energy2B to projekt realizowany na Politechnice Łódzkiej w ramach Programu Ramowego Konkurencyjność i Innowacja – Inteligentna Energia dla Europy.

I Wystawa Najlepszych Pomysłów Energy2B - 09.06.2011 r.
W roku akademickim 2010/2011 studenci z pięciu krajów Unii Europejskiej, tj. Anglii, Portugalii, Polski, Słowenii i Bułgarii po raz pierwszy mieli okazję podjąć wyzwanie konkursowe odnośnie ich wizji i "eko-pomysłów" na przyszłość. Działania konkursowe wspiera nowo utworzona, międzynarodowa i całkowicie interaktywna platforma internetowa dostępna pod adresem www.Energy2B.eu. Za pośrednictwem platformy studenci mogli nawiązać kontakt, przedstawić swoje pomysły ekspertom i otrzymać od nich informację zwrotną. Ponadto mogli poszukiwać tam rozwiązania dla prawdziwych wyzwań ogłoszonych przez przedsiębiorstwa. Autorzy wyróżnionych na szczeblu lokalnym prac otrzymali wsparcie w postaci szkolenia z udziałem ekspertów planowania biznesu. Dzięki szkoleniu, swój ulepszony pomysł mogli zgłosić do udziału w konkursie europejskim.

Pierwsza krajowa „Wystawa Energy2B” prezentująca najlepsze pomysły odbędzie się w Auli B11 Wydziału Budownictwa (budynek B7) Politechniki Łódzkiej dnia 9 czerwca 2011 r. Wystawa stwarza niepowtarzalną szansę spotkania najzdolniejszych studentów i poznania ich idei.

W czasie oficjalnej konferencji podsumowującej lokalną część projektu Energy2B, Marcin Manuszak, dyrektor handlowy w firmie Trane, będącej oficjalnym partnerem programu i światowym dostawcy systemów i rozwiązań komfortu do pomieszczeń, wygłosi prezentację na temat zielonych konstrukcji i zrównoważonych rozwiązań dla budynków.

Marcin Manuszak przedstawi jaką rolę odgrywa zielone budownictwo w dzisiejszej gospodarce oraz środowisku. Zaprezentuje przegląd najnowszych rozwiązań z dziedzin ekologicznych technologii i energii odnawialnej. Podzieli się konkretnymi przykładami budynków, które zilustrują, jakie korzyści może przynieść przedsiębiorstwom oraz środowisku naturalnemu wykorzystanie zielonych technologii.

Trane zaprasza do udziału w konferencji.
Czas: 9 czerwca 2011, godz. 16.00
Miejsce: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Budynek B7, pokój B11, Al. Politechniki 6, Łódź

Poniżej znajduje się oficjalna informacja prasowa Politechniki Łódzkiej dotycząca programu Energy2B.


Energy2B
I Wystawa Najlepszych Pomysłów Energy2B – 09.06.2011 r.

Wdrażanie wytycznych koncepcji rozwoju zrównoważonego zdefiniowanych w „Deklaracji z Rio” oraz „Agendzie 21” w 1992r. zaowocowało ustanowieniem europejskich i krajowych celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, które realizowane są i będą na przestrzeni nadchodzących kilku dekad. Unia Europejska (UE) postawiła za cel zredukowanie do roku 2020 emisji CO2 o 20% poniżej poziomu z roku 1990. Aby cel ten mógł zostać zrealizowany, niezbędnym krokiem stają się poszukiwania i badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie efektywności energetycznej i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Niestety zakres podejmowanych działań, które wiązałyby przedsiębiorczość i ochronę środowiska naturalnego jest w Europie nadal stosunkowo niski. Powolny rozkwit eko-przedsiębiorczości wynika w dużej mierze z tendencji ukierunkowania głównego źródła finansowania na rozwijanie nowych technologii - głównie badań. Prowadzi to w konsekwencji do zintensyfikowanego rozwoju technologicznego i zaniedbania rozwoju ducha przedsiębiorczości.

Rewolucja technologiczna w dziedzinie energii nieprzerwanie trwa: inwestycje w odnawialne źródła energii, szczególnie wiatrowej oraz słonecznej, są stale i znacząco zwiększane. W wielu krajach ponownie rozważa się budowę nowych elektrowni jądrowych. Po wielu latach niewielkiego wzrostu, wskaźnik poprawy efektywności energetycznej w krajach europejskich zaczyna ponownie przyspieszać. Niemniej jednak w celu utrzymania swojego rozwoju, kraje europejskie potrzebują więcej energii w niższej cenie i o jak najmniejszym wpływie na środowisko. Zapewnienie dostaw takiej energii będzie stanowiło jedno z najważniejszych wyzwań na najbliższe dziesięciolecia. Niedawny kryzys naftowy pokazał, jak zależność od energii pozyskiwanej ze źródeł kopalnych może negatywnie wpływać na wzrost gospodarczy.

Projekt Energy2B ma przyczynić się do rozwiązania niektórych wyzwań związanych z energią poprzez kreowanie nowych i świeżych pomysłów. W związku z tym Energy2B to swoista inicjatywa, której cel stanowi inspirowanie studentów do twórczego myślenia o efektywnych energetycznie rozwiązaniach posiadających jednocześnie potencjał na biznes. Chcemy, aby studenci mieli możliwość wspólnie budować politykę niezależnej energetycznie Europy.

Energy2B to projekt realizowany na Politechnice Łódzkiej w ramach Programu Ramowego Konkurencyjność i Innowacja – Inteligentna Energia dla Europy. W roku akademickim 2010/2011 studenci z pięciu krajów Unii Europejskiej, tj. Anglii, Portugalii, Polski, Słowenii i Bułgarii po raz pierwszy mieli okazję podjąć wyzwanie konkursowe odnośnie ich wizji i "eko-pomysłów" na przyszłość.

Działania konkursowe wspiera nowo utworzona, międzynarodowa i całkowicie interaktywna platforma internetowa dostępna pod adresem www.Energy2B.eu. Za pośrednictwem platformy studenci mogli nawiązać kontakt, przedstawić swoje pomysły ekspertom i otrzymać od nich informację zwrotną. Ponadto mogli poszukiwać tam rozwiązania dla prawdziwych wyzwań ogłoszonych przez przedsiębiorstwa. Autorzy wyróżnionych na szczeblu lokalnym prac otrzymali wsparcie w postaci szkolenia z udziałem ekspertów planowania biznesu. Dzięki szkoleniu, swój ulepszony pomysł mogli zgłosić do udziału w konkursie europejskim.

Za przedstawione najlepsze pomysły autorzy otrzymają nagrody pieniężne, rzeczowe oraz eksperckie usługi doradcze. Dziesięć najlepszych pomysłów zostanie zaprezentowanych na specjalnie zorganizowanych wystawach. Obecność na tych wydarzeniach Aniołów Biznesu i przedstawicieli kapitału podwyższonego ryzyka ułatwi przekształcenie pomysłów studentów w ekologicznie innowacyjne działalności gospodarcze.
Pierwsza krajowa „Wystawa Energy2B” odbędzie się w Auli B11 Wydziału Budownictwa (budynek B7) dnia 9 czerwca 2011r. Wystawa stwarza niepowtarzalną szansę spotkania najzdolniejszych studentów i poznania ich idei.

„Poprzez unikalne inicjatywy edukacyjne, firma Trane, jej pracownicy i liderzy, współpracują ze szkołami wyższymi, aby inspirować nowe pokolenia inżynierów branży ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa” - powiedział Marcin Manuszak, dyrektor handlowy w Trane.

„Partnerstwo z programem Energy2B to naturalna kontynuacja zaangażowania w edukację naszych przyszłych liderów biznesu i promowania zagadnień związanych z wydajnością energetyczną, znaczeniem zielonej i zrównoważonej energii wśród studentów i organizacji w całej Polsce. Z niecierpliwością czekamy na to, by te innowacyjne idee przekształcone zostały w biznesową rzeczywistość. Dumni z osiągnięć naszych studentów chcemy zaprezentować ich innowacyjne pomysły związane z energią – te, które posiadają największy potencjał na stworzenie biznesu. Mogą one sporo wnieść, jeżeli brać pod uwagę rozwój lokalny/ regionalny i stwarzają realna szansę wzrostu gospodarczego w województwie łódzkim" – twierdzą koordynatorzy projektu.

W celu uzyskania większej ilości informacji, osoby i organizacje zainteresowane zagadnieniami z zakresu innowacji w dziedzinie energii, prosimy o kontakt e-mailowy: Marcin Janicki - janicki.ma@p.lodz.pl lub telefoniczny (42) 631 35 63.

Źródło: EAST SIDE Consulting GmbH