20 października 2011 roku w sali konferencyjnej ERGO ARENY na granicy Gdańska i Sopotu odbyło się I Walne Zgromadzenie Klastra KlimaPomerania.

I Walne Zgromadzenie Klastra Branżowego KlimaPomerania
Współorganizatorem zgromadzenia była firma VBW Engineering. Wybór oddanej do użytku w 2010 roku wspaniałej hali sportowo-widowiskowej jako miejsca spotkania nie był oczywiście przypadkowy. Była to okazja do przedstawienia uczestnikom zjazdu wizytówki firmy VBW – maszynowni ERGO ARENY.

Pracujące w ERGO ARENA systemy klimatyzacji produkcji VBW Engineering (7 central podwieszanych SPS oraz ustawione niekiedy w imponujące piętra 54 centrale sekcyjne BS), specyfika realizacji dużego zamówienia oraz zastosowane rozwiązania technologiczne – spotkały się z wyraźnym uznaniem zaproszonych gości. A byli to goście wymagający, albowiem klaster KlimaPomerania to przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, skupione wokół wspólnego celu. Jest nim zrównoważony i innowacyjny rozwój branż klimatyzacji, chłodnictwa i wentylacji, jako kluczowego sektora gospodarczego Pomorza.


Misją klastra KlimaPomerania jest pobudzenie partnerstwa i współpracy między jednostkami w nim uczestniczącymi, promocja towarów i usług w kraju i za granicą oraz tworzenie i promocja wspólnych projektów, będących motorem rozwojowym nowych innowacyjnych produktów i usług.

I Walne Zgromadzenie Klastra Branżowego KlimaPomerania. Fot. VBW EngineeringI Walne Zgromadzenie Klastra Branżowego KlimaPomerania. Fot. VBW EngineeringŹródło: VBW Engineering Sp. z o.o.