Data rozpoczęcia
2005-12-12
Data zakończenia
2005-12-12

Energia Odnawialna - Innowacyjne Idee i Technologie w Budownictwie Solina - Bieszczady, Polska www.prz.edu.pl/wbiis/zbo

Konferencja odbędzie się w Solinie w dniach 17-20 maja 2006 Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej, Zakład Problemów Eko-Budownictwa Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Budownictwa Ogólnego Politechniki Rzeszowskiej, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódziej
Tematyka konferencji: - Ogrzewanie słoneczne
- Architektura słoneczna
- Fotowoltaika i słoneczne urządzenia elektryczne
- Energia odnawialna
- Innowacyjne technologie do obniżania zużycia energii
- Zrównoważone budownictwo
- Zrównoważone materiały i technologie budowlane
- Nowoczesne technologie do ogrzewania wentylacji i klimatyzacji
- Racjonalne zużycie energii
- Budownictwo inteligentne
- Polityka i ekonomia w zakresie energii odnawialnej
- Kontrola środowiska i recykling
- Ekonomia, finanse i kredyty inwestycyjne
Komitet naukowy: Prof. Wojciech Dzieniszewski - Kierownik Zakładu Problemów Eko-Budownictwa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Dr Dorota Chwieduk - Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Prof. Elżbieta Kossecka - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Prof. Piotr Klemm - Kierownik Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka Prof. Wojciech Marks - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Dr Małgorzata Wolna - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Dr Ryszard Wnuk - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Dr Dariusz Heim - Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka Komitet organizacyjny: Prof. Lech Lichołai - Kierownik Zakładu Budownictwa Ogólnego, Politechnika Rzeszowska Prof. Jan Górski - Prodziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Kierownika Zakładu Ciepłownictwa i Klimatyzacji, Politechnika Rzeszowska Dr Jan Kośny - Oak Ridge National Laboratory, Tenessee, USA Dr Aleksander Starakiewicz - Zakład Budownictwa Ogólnego, Politechnika Rzeszowska Mgr Jerzy Szyszka - Zakład Budownictwa Ogólnego, Politechnika Rzeszowska Mgr Przemysław Miąsik - Zakład Budownictwa Ogólnego, Politechnika Rzeszowska Mgr Bernardeta Dębska - Zakład Budownictwa Ogólnego, Politechnika Rzeszowska Kontakt i zgłoszenie udziału: solina@prz.edu.pl Więcej informacji : www.prz.edu.pl/wbiis/zbo