W czasach wzrostu kosztów energii oraz rosnącej konkurencji rynkowej, poszukiwanie nowych metod, rozwiązań i strategii zapewniających oszczędności i zwrot inwestycji staje się kwestią kluczową. Najskuteczniejszą formą zdobywania informacji i wiedzy na temat pojawiających się w branży nowości jest udział w targach, seminariach i szkoleniach.

I Krajowe seminarium Inżynierii Cieplnej i Wodnej przy targach WATER&HEAT w Krakowie.


Już za niecały miesiąc zapraszamy więc Państwa na jedyne w Polsce targi dla branży ciepłowniczej oraz odbywające się równolegle seminarium.
Targi Technik Kotłowych, Procesów Cieplnych i Wody Przemysłowej WATER&HEAT odbędą się 5-6 czerwca 2012 r., w Hali Targów w Krakowie na ul. Centralnej 41a. Patronat nad targami objęła Elektrociepłownia Kraków, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej oraz Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH.
W ramach targów odbędą się wykłady i prezentacje learnShops™ prowadzone przez wystawców. Szczegółowy plan prezentacji już niebawem ukaże się na stronie www.easyfairs.pl/wrh2012
Pierwszego dnia targów – 5 czerwca odbędzie się I Krajowe Seminarium Inżynierii Cieplnej i Wodnej. Innowacje na rzecz przemysłu opartego na procesach termicznych i obiegu wody.
Zagadnienia seminarium:

Sesja I: WATER
• Kluczowe problemy wykorzystania wód w przemyśle
• Przygotowanie i uzdatnianie wody w systemach energetycznych
• Technologie oczyszczania i zagospodarowania ścieków w energetyce
Sesja II: HEAT
• Perspektywy i alternatywy dla energetyki konwencjonalnej w Polsce - kontekst unijnej dyrektywy IED
• Spalanie w złożu fluidalnym
• Wykorzystanie czynników organicznych w mikrosiłowniach kogeneracyjnych z kotłami na biomasę
• Techniki kotłowe dla odzysku energii z odpadów - stan rozwoju projektów w Polsce
• Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kotłów energetycznych
Szczegółowa lista prelegentów już wkrótce pojawi się na stronie: www.easyfairs.pl/wrh2012

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wstęp na targi oraz uczestnictwo w warsztatach learnShops są BEZPŁATNE po dokonaniu rejestracji online na stronie:www.easyfairs.pl/wrh2012

Targi technik kotłowych, procesów cieplnych i wody przemysłowej
easyFairs® WATER&HEAT
WWW.EASYFAIRS.PL

5 czerwca 2012 r.: 9:00 - 16:00
6 czerwca 2012 r.: 9:00 - 15:30
Hala Targów w Krakowie
ul. Centralna 41a, Kraków


REJESTRACJA ODWIEDZAJĄCYCH

Kontakt z biurem organizatora:
Małgorzata Trzebuniak
Asystent Działu marketingu
tel. +48 12 651 95 29
fax +48 12 651 95 22
malgorzata.trzebuniak@easyfairs.com
easyFairs Poland Sp. z o.o.
www.easyfairs.pl

Źródło: ''