Data rozpoczęcia
2006-04-14
Data zakończenia
2006-10-25

termin: 25 - 27.10.2006 miejsce: Łódź


Mamy przyjemność poinformować, że Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej organizuje w dniach 25 - 27 października 2006 roku w Łodzi I Krajowe forum sprężarek powietrznych - "KOMPRESOR’2006", które adresujemy do użytkowników i producentów sprężarek powietrznych wszystkich typów, to jest tłokowych, rotacyjnych, przepływowych oraz ich osprzętu. Forum stanowić będzie cykliczną platformę wymiany doświadczeń oraz miejsce prezentacji najnowszych konstrukcji, dając w efekcie aktualny obraz rynku tych urządzeń. Tematyka ta ma szczególne znaczenie w aspekcie rozwoju technologii wykorzystywania energii pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych oraz zachodzących dynamicznych zmian związanych z dokonywaną restrukturyzacją przemysłu.
Forum podejmie również dyskusję nad doskonaleniem układów pracy oraz modernizacjami pracujących sprężarek i instalacji powietrznych, których celem jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i charakterystyk pracy spełniających wymogi oraz potrzeby użytkowników.
Do uczestnictwa w forum zapraszamy przedstawicieli wytwórców, dostawców, użytkowników sprężarek oraz specjalistów z ośrodków naukowo-badawczych i uczelni technicznych.
Artykuły zgłoszone na forum, po ich recenzji, zostaną wydrukowane w zeszytach naukowych CMP - Turbomachinery.
PROBLEMATYKA FORUM

Celem forum jest wymiana doświadczeń w zakresie:
- projektowania i eksploatacji sprężarek
- projektowania i eksploatacji układów transportu powietrza
- systemów automatyzacji i sterowania
- urządzeń pomiarowych związanych z pracą sprężarek i układów transportu
- nowych procesów technologicznych oraz rozwiązań technicznych
- energooszczędnych technik wytwarzania sprężonego powietrza w technologiach wykorzystujących odnawialne źródła energii.
KOMITET NAUKOWY

Prof. Jan KRYSIŃSKI - Łódź, Polska Przewodniczący

Dr hab. Władysław KRYŁŁOWICZ - Łódź, Polska Sekretarz Naukowy

Prof. Janusz WALCZAK - Poznań, Polska
Prof. Youri B.GALERKIN - St. Petersburg, Rosja
Prof. Marek ORKISZ - Rzeszów, Polska
Prof. Andrzej WITKOWSKI - Gliwice, Polska
Dr inż. Paweł HANAUSEK - Łódź, Polska
Mgr Zdzisław CHRAPKIEWICZ - Wrocław, Polska
Sekretarz Organizacyjny

Mgr inż. Sławomir JANCZAK - Łódź, Polska
TERMINARZ ORGANIZACYJNY FORUM
30.01.2006
Nadesłanie karty zgłoszenia
01.03.2006 Nadesłanie streszczenia referatu (do 100 słów)
30.04.2006 Przesłanie komunikatu nr 2 i potwierdzenia przyjęcia referatu wraz z wytycznymi jego przygotowania
31.05.2006 Wniesienie opłaty konferencyjnej
30.06.2006 Nadesłanie pełnego tekstu referatu
30.09.2006 Przesłanie komunikatu nr 3 wraz ze szczegółowym programem konferencji
ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO FORUM
KOMPRESOR’2006

POLITECHNIKA ŁÓDZKA
INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
Wólczańska 219/223, 93-005 ŁÓDŹ
Tel./fax. (042) 631 23 81
Tel. (042) 631 23 70
E-mail: bmajak@p.lodz.pl
Więcej informacji: www.imp.p.lodz.pl