Data rozpoczęcia
2006-06-29
Data zakończenia
2006-06-29

25 - 27.10.2006, Łódź

Mamy przyjemność poinformować, że Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej organizuje w dniach 25 - 27 października 2006 roku w Łodzi I Krajowe forum sprężarek powietrznych - "KOMPRESOR’2006", które adresujemy do użytkowników i producentów sprężarek powietrznych wszystkich typów, to jest tłokowych, rotacyjnych, przepływowych oraz ich osprzętu. Forum stanowić będzie cykliczną platformę wymiany doświadczeń oraz miejsce prezentacji najnowszych konstrukcji, dając w efekcie aktualny obraz rynku tych urządzeń. Tematyka ta ma szczególne znaczenie w aspekcie rozwoju technologii wykorzystywania energii pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych oraz zachodzących dynamicznych zmian związanych z dokonywaną restrukturyzacją przemysłu. Forum podejmie również dyskusję nad doskonaleniem układów pracy oraz modernizacjami pracujących sprężarek i instalacji powietrznych, których celem jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i charakterystyk pracy spełniających wymogi oraz potrzeby użytkowników. Do uczestnictwa w forum zapraszamy przedstawicieli wytwórców, dostawców, użytkowników sprężarek oraz specjalistów z ośrodków naukowo-badawczych i uczelni technicznych. Artykuły zgłoszone na forum, po ich recenzji, zostaną wydrukowane w zeszytach naukowych CMP - Turbomachinery. PROBLEMATYKA FORUM Celem forum jest wymiana doświadczeń w zakresie: - projektowania i eksploatacji sprężarek - projektowania i eksploatacji układów transportu powietrza - systemów automatyzacji i sterowania - urządzeń pomiarowych związanych z pracą sprężarek i układów transportu - nowych procesów technologicznych oraz rozwiązań technicznych - energooszczędnych technik wytwarzania sprężonego powietrza w technologiach wykorzystujących odnawialne źródła energii. KOMITET NAUKOWY Prof. Jan KRYSIŃSKI - Łódź, Polska Przewodniczący Dr hab. Władysław KRYŁŁOWICZ - Łódź, Polska Sekretarz Naukowy Prof. Janusz WALCZAK - Poznań, Polska Prof. Youri B.GALERKIN - St. Petersburg, Rosja Prof. Marek ORKISZ - Rzeszów, Polska Prof. Andrzej WITKOWSKI - Gliwice, Polska Dr inż. Paweł HANAUSEK - Łódź, Polska Mgr Zdzisław CHRAPKIEWICZ - Wrocław, Polska Sekretarz Organizacyjny Mgr inż. Sławomir JANCZAK - Łódź, Polska TERMINARZ ORGANIZACYJNY FORUM 30.01.2006 Nadesłanie karty zgłoszenia 01.03.2006 Nadesłanie streszczenia referatu (do 100 słów) 30.04.2006 Przesłanie komunikatu nr 2 i potwierdzenia przyjęcia referatu wraz z wytycznymi jego przygotowania 31.05.2006 Wniesienie opłaty konferencyjnej 30.06.2006 Nadesłanie pełnego tekstu referatu 30.09.2006 Przesłanie komunikatu nr 3 wraz ze szczegółowym programem konferencji ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO FORUM KOMPRESOR’2006 POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH Wólczańska 219/223, 93-005 ŁÓDŹ Tel./fax. (042) 631 23 81 Tel. (042) 631 23 70 E-mail: bmajak@p.lodz.pl Więcej informacji: www.imp.p.lodz.pl