Data rozpoczęcia
2008-11-28
Data zakończenia
2008-11-28

termin: 28.11.2008 miejsce: WarszawaI Konferencja Problemowa
ENERGETYKON 2008
CO2. Energia - Klimat - Gospodarka - Społeczeństwo

28 listopada 2008 r. Warszawa Hotel Sofitel Victoria
Organizatorzy:
Agencja Promocji Energii Sp. z o.o. oraz czasopismo "Energia. Poradnik producenta i użytkownika" www.ape.org.pl, Agencja Promocji Energii Sp. z o.o., ul. Smolna 40 lok. 208, 00-375 Warszawa, tel./faks: 022 826-14-33, e-mail: energiaporadnik@wp.eu

"CO2. ENERGIA - KLIMAT - GOSPODARKA - SPOŁECZEŃSTWO".
Zmiany klimatyczne spowodowane skutkami produkcji i konsumpcji różnych form energii końcowej są powszechnie uznawane w świetle osiągnięć współczesnych nauk przyrodniczych. Kontrowersje związane są głównie ze skalą, czy intensywnością tych zmian oraz powodowanych nimi skutków przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych, a nawet politycznych. Dlatego niezbędne jest ograniczanie klimatycznie negatywnych następstw wzrostu produkcji i konsumpcji energii także drogą poprawy efektywności jej produkcji w oparciu o nośniki tradycyjne oraz ograniczanie negatywnych skutków ekologicznych. Techniki wytwarzania energii i techniczne sposoby jej wykorzystywania stwarzają bardzo duże możliwości zwiększania efektywności kosztowej i energetycznej. Polscy producenci w ostatnim czasie sprawnie nadrabiali dystans dzielący ich od krajów przodujących w tym zakresie. Konieczne jest jednak zintensyfikowanie, wymagające także wspomagania ze środków publicznych badań, wdrożeń najkorzystniejszych rozwiązań, upowszechniania dobrych praktyk itp. Wciąż słabo dostrzegane są i wykorzystywane możliwości w zakresie edukacji ekologicznej i energetycznej. Jest to najtańsza często forma stymulowania społeczeństwa do racjonalnego wykorzystywania energii. A przecież to właśnie społeczeństwo poniesie największy ciężar finansowania postępu w energetyce i ograniczania zmian klimatycznych. Wiodącym wątkiem łączącym wystąpienia wszystkich referentów, zarówno naukowców, jak i praktyków będzie problem emisji dwutlenku węgla.
W konferencji zapowiedzieli swój udział menedżerowie i kadra zarządzająca polską elektroenergetyką. Wysoki merytoryczny poziom debaty zapewni grono wybitnych naukowców i praktyków (patrz: Ramowy Program Konferencji).
Podczas konferencji zostaną wręczone doroczne laury XII edycji Konkursu o Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki - ENERGIA 2008 w trzech kategoriach: dla wybitnych osobowości krajowej energetyki; dla firm energetycznych oraz dla związanych z energetyką producentów i świadczących usługi dla tej branży; dla firm, które osiągnęły znaczące efekty w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
Honorowy Patronat nad konferencją objął Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.
Szczegółowe informacje na temat konferencji: http://www.cire.pl/item,35479,7.html