Organizator
Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej
przy współpracy
Sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej
Polskiej Akademii Nauk
oraz
Zarządu Głównego
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

zapraszają do udziału w

I Konferencji Naukowo-Technicznej


na temat:
„KLIMATYZACJA I ENERGIA - NAUKA I TECHNIKA”
która odbędzie się w dniach

28–29 maja 2003 r.


Patronat medialny nad konferencją sprawują:

• "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja"
• „Chłodnictwo&Klimatyzacja”
• "Informacja Instal"
• "Polski Instalator"
• "Rynek Instalacyjny"
• portal www.wentylacja.com.pl***
MIEJSCE KONFERENCJI:
Warszawa, ul. Nowowiejska 20 (Budynek Inżynierii Środowiska P.W.)
PATRONAT:

Pan Jerzy Hausner

- Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Pan prof. dr. hab. inż. Stanisław Mańkowski
- Rektor Politechniki Warszawskiej
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
• Prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski
• Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak
• Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
• Prof. dr inż. Wiktor Wasiluk
• Prof. dr inż. Gerard Besler
• Prof. dr hab. inż. Marian Hopkowicz
• Prof. dr hab. inż. Marian Nantka
• Dr hab. inż. Marian Rosiński
• Dr inż. Marian Rubik
• Doc. dr inż. Jerzy Makowiecki
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
• Dr inż. Tomasz Klinke - Przewodniczący
• Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
• Doc. dr inż. Jerzy Makowiecki
• Dr inż. Andrzej Girdwoyń
• Dr inż. Jacek Hendiger
• Dr inż. Leszek Targowski
• Dr inż. Anna Charkowska
• Dr inż. Grzegorz Kubicki
• Mgr inż. Piotr Ziętek
• Mgr inż. Maciej Mijakowski
• Mgr inż. Sebastian Wall
• Grażyna Rogalska
TEMATYKA KONFERENCJI:


Światowe tendencje w stosowaniu systemów klimatyzacyjnych

Nowoczesne rozwiązania w urządzeniach wentylacyjnych klimatyzacyjnych

Gospodarka energią cieplną i chłodniczą w klimatyzacji

Wentylacja w oddymianiu budynków

Wymagania i środki zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego w obiek-tach komfortowych i przemysłowych

Problemy techniczne i proceduralne przy przekazywaniu instalacji wentylacyjnych i klimaty-zacyjnych do eksploatacji

Warunki eksploatacji instalacji

Instalacje klimatyzacyjne w budynku inteligentnym

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Organizatorzy konferencji oczekują zgłoszenia zarówno referatów (o objętości 6-8 stron formatu A-4), komunikatów (o objętości 2-3 stron) autorów indywidualnych, jak również promocyjnych prezentacji firm. Wszystkie referaty będą recenzowane.
Terminarz:
Zgłoszenie streszczeń referatów i zgłoszenie komunikatów: 31.12.2002 r.
Akceptacja referatów i komunikatów: 30.01.2003 r.
Pełny tekst referatów: 31.03.2003 r.
Zgłoszenie udziału firm: 31.03.2003 r.
Szczegółowy program konferencji będzie do-starczony uczestnikom do 30.04.2003 r.
Organizatorzy przedstawią uczestnikom propozycję hoteli na terenie Warszawy z uwzględnieniem zróżnicowania opłat. Rezerwację hotelu załatwiają i koszty noclegów pokrywają uczestnicy indywidualnie.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest nadesłane wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA (doc) oraz wniesienie opłaty. Opłata konferencyjna wynosi 500,00 zł + VAT od osoby. Opłata obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne, uroczystą kolację w dn. 28.05.2003 r., posiłek w czasie obrad w dn. 29.05.2002 r. oraz kawę/herbatę w przerwach obrad.
Firmy wentylacyjne i klimatyzacyjne mogą promować swoją działalność w formie:
• wystąpienia promocyjnego do 10 minut (opłata 400,00 zł + VAT)
• wystawy (stoiska firmowego) – na powierzchni o wymiarach 500 x 2000 mm (opłata 3500,00 zł + VAT)
• zamieszczenia w materiałach konferencyjnych, przygotowanej przez firmę strony reklamowej w formacie A4 (opłata 800,00 zł + VAT za stronę).
KONTAKT:
Politechnika Warszawska
Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
tel.: (0....22) 621 36 09
faks: (0....22) 825 29 92
e-mail: iow@is.pw.edu.pl
strona Konferencji: www.is.pw.edu.pl/konf-klim
INTERNETOWYM PARTNEREM
KONFERENCJI