Redakcja "Doradcy Energetycznego" wraz z Redakcją "Polskiego Instalatora" i Polską Korporacją Techniki SGGiK zaprasza do udziału w I FORUM DORADCY ENERGETYCZNEGO.
I FORUM DORADCY ENERGETYCZNEGO
pod hasłem "Świadectwa energetyczne - pierwsze miesiące doświadczeń, nowe standardy w polskim budownictwie" będzie miało miejsce w warszawskim hotelu "Lord" przy Alei Krakowskiej 218 dnia 29 wrzesnia (wtorek).

Plan tematyczny:

• System wdrażania w Polsce dyrektywy EPBD, rozwiązania prawne i organizacyjne oraz dotychczasowe i planowane działania w ocenie Ministerstwa Infrastruktury. Zaproszenie do udziału w tej części skierowaliśmy do przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury: wiceministra Olgierda Dziekońskiego, Dyrektora Departamentu Rynku Zbigniewa Radomskiego i Naczelnika Wydziału Oceny Energetycznej Budynku Anny Sas-Micuń.
• Czy polskie ustawodawstwo spełnia oczekiwania środowisk związanych z efektywnością energetyczną w budownictwie.
• Nowelizacja dyrektywy BPBD, Prawa budowlanego i rozporządzeń - skutki dla efektywności energetycznej w budownictwie, Marcin Piotrowski. Wiceprezes KBiN, Sekretarz MIWO.
• Świadectwo charakterystyki energetycznej - kluczowe fazy obliczeń - Jerzy Żurawski, DAEŚ.
• Jak sporządzać świadectwa energetyczne - podpowiedzi i porady eksperta - Dariusz Koc, KAPE.
• Audyting energetyczny i remonty a certyfikacja.
• Rola Nadzoru Budowlanego we wdrażaniu certyfikacji energetycznej budynków - w zakresie świadectw i kontroli urządzeń grzewczych, dyr. Jerzy Baryłka, GUNB.
• Systemy rozliczeń kosztów ciepła w krajach UE a przepisy i praktyka w Polsce, Kazimierz Dudziński, Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii.
• Okrągły stół - panel dyskusyjny przedstawicieli firm oferujących oprogramowanie wspomagające certyfikację: "Najczęściej napotykane problemy i pytania zadawane przez osoby sporządzające świadectw charakterystyki energetycznej budynków".

Kongresowi towarzyszyć będą:

• VII Kongres INSTALXEPO 2009
• Wystawa INSTALXPO 2009 i I FORUM DORADCY ENERGETYCZNEGO
• Konkurs o statuetkę "Złotego Instalatora"

Do pobrania:

ZGłOSZENIE UDZIAŁU DLA SŁUCHACZY
PROGRAM I FORUM DORADCY ENERGETYCZNEGO