Przedstawiamy ramowy program "I FORUM CHŁODNICTWA na targach Polagra Food 2004". Program zostanie wkrótce uzupełniony o prezentacje firm (w II, III i IV dniu targów).



Targi POLAGRA FOOD 2004

I FORUM CHŁODNICTWA – POZNAŃ 2004

Imprezy wiodące:


1. Konferencja naukowo – techniczna
(1-szy dzień imprezy)
Czas imprezy: 10.00 – 15.30

Temat konferencji:


Aktualne uwarunkowania prawne w zakresie stosowania syntetycznych
i naturalnych czynników chłodniczych w Polsce i w państwach UE


Program konferencji:

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.20 Rozpoczęcie Konferencji
Powitanie gości i uroczyste otwarcie Konferencji (15 min.) - mgr inż. Wojciech ŻMIGRODZKI

SESJA I – główna

10.30 – 11.30 Wybrane problemy bezpieczeństwa instalacji chłodniczych w normie PN-EN 378 w odniesieniu do techniki chłodniczej oraz kompetencje osób w świetle postanowień norm PN-EN 378 i PN-EN 13313 działających w chłodnictwie (45 min. + 15 min. dyskusja)
11.30 – 12.30 Nowa ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2037/2000 oraz ich konsekwencje dla branży chłodniczej (45 min. + 15 min. dyskusja)
12.30 – 13.30 Wymagania bezpieczeństwa instalacji chłodniczych w dyrektywie PED (45 min. + 15 min. dyskusja)
13.30 – 14.00 Przerwa na kawę

SESJA II – Informacyjna

14.00 – 14.15 Informacja o efektach dotychczasowej działalności KFCh i zamierzenia na przyszłość
14.15 – 14.30 Informacja o systemie odzysku czynników chłodniczych prowadzonym przez Fundację PROZON
14.30 – 14.50 Informacja o modułowym systemie szkoleń i certyfikacji KFCH
14.50 – 15.10 Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia AREA
15.10 – 15.30 Dyskusja

2. Seminaria tematyczne
(pozostałe dni targowe wg ustalonego programu)
Prezentacje przygotowane przez firmy będące członkami KFCh (i inne) w zakresie ich oferty, w tym zagadnień technicznych rozwiązanych dzięki ich wyrobom lub opanowanej technice.

Wydarzenia specjalne:


3. Nagroda targowa FORUM CHŁODNICTWA

Konkurs na najciekawszą aranżację stoiska firmy.

4. Rozstrzygnięcie I Krajowego Konkursu Prac Dyplomowych o charakterze użytkowym z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła

Dla młodych absolwentów krajowych uczelni technicznych, w których prowadzone
jest kształcenie w ramach istniejących w nich specjalności w dziedzinie techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej oraz pomp ciepła (wg Regulaminu Konkursu).

5. Uroczyste spotkanie środowiskowe:

• w pierwszym dniu targów po ich zamknięciu, początek o godz. 17.00.
• w części oficjalnej:
- ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszą aranżację stoiska firmy,
- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród I Krajowego Konkursu Prac Dyplomowych,
• w części towarzyskiej: poczęstunek.
Organizatorzy:


Patronat medialny: