Data rozpoczęcia
2012-09-21
Data zakończenia
2012-09-21
Miejsce
Choroszcz k/Białegostoku

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku zaprasza na I PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA BIOGAZOWNIE.

CEL I RAMOWY PROGRAM FORUM

Wkraczając w etap dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii, nie możemy zapomnieć o zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tego typu, jakże kosztownych, inwestycji. Projektowanie i wykonywanie technologicznych instalacji przemysłowych musi uwzględniać warunki ich bezpiecznego działania. Dotyczy to w szczególności tych procesów przemysłowych, które wiązać się z przebiegiem reakcji chemicznych lub zmianą stanu skupienia substancji stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska.


W trakcie I Podlaskiego Forum Bezpieczeństwa poruszymy m.in. następujące zagadnienia:

 Technologie produkcji biogazu
 Analiza ryzyka w technologii produkcji biogazu
 Analiza zabezpieczeń i automatyki w biogazowniach
 Strefy zagrożone wybuchem i ochrona odgromowa w biogazowniach
 Dyrektywa PED i działalność UDT w biogazowniach
 Czynniki uwzględniane w analizie ryzyka dla celów ubezpieczeniowych
 Jakie mamy korzyści z analizy ryzyka?


TERMIN ORAZ CZAS TRWANIA FORUM

 Forum 1-dniowe, 21 września 2012 r. (godz. 9.00 - 16.00)
 Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeńMIEJSCE I CENA FORUM

 Dwór Czarneckiego, Kolonia Porosły 54A,16-070 Choroszcz k/Białegostoku www.dworczarneckiego.pl
 250 zł netto + 23% VAT od uczestnikaINFORMACJE I ZGŁOSZENIA

 Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 17 września 2012 r.
 fax: (85) 66 44 810; tel: (85) 66 44 830 lub kom.: 728 423 289; e-mail: anna.korolczuk@udt.gov.pl
 Rezerwacja noclegów pod numerem tel: (85) 66 26 850; e-mail: recepcja@dworczarneckiego.pl
 Informacja o Forum znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl (zakładka Szkolenia)HARMONOGRAM
Organizator: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku

Miejsce: Dwór Czarneckiego, ul. Kolonia Porosły 54A, 16-070 Choroszcz


Termin: 21 września 2012

08.00 – 09.00 Rejestracja uczestników

09.00 – 09.15 Powitanie uczestników
(Dariusz Kozłowski Dyrektor UDT O/Białystok)

09.15 – 09.45 Jaką mamy korzyść z analizy ryzyka?
(dr. inz. Andrzej Kozak Kierownik Wydziału Bezpieczenstwa
Funkcjonalnego i Procesowego UDT Warszawa)

09.45 – 10.15 Technologie produkcji biogazu
(prof. dr. hab. inz. Lech Dzienis Rektor Politechniki Białostockiej)

10.15 – 10.45 Analiza ryzyka w technologii produkcji biogazu
(Joanna Szewczyk Wydział Bezpieczenstwa Funkcjonalnego i
Procesowego UDT Warszawa)

10.45 – 11.00 Dyskusja

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 11.45 Analiza zabezpieczeń i automatyki w biogazowniach
(Michał Karolak/Dominik Grzyb Wydział Bezpieczenstwa
Funkcjonalnego i Procesowego UDT Warszawa)

11.45 – 12.15 Strefy zagrożone wybuchem i ochrona odgromowa w
biogazowniach
(Jan Bakoniuk UDT O/Białystok)

12.15 – 12.45 Dyrektywa PED i działalność inspekcyjna UDT w biogazowniach
(Robert Citko Kierownik Działu Urzadzen Cisnieniowych
UDT O/Białystok )

12.45 – 13.00 Dyskusja

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 14.30 Biogazownie- czynniki uwzględniane w analizie ryzyka dla
celów ubezpieczeniowych
(Jacek Szturomski Inzynier Ryzyka PZU S.A.)

14.30 – 15.00 Finansowanie projektów biogazowi-kredyty Banku
Ochrony Środowiska
(Jakub Kowalczuk Główny Ekolog BOS Banku O/Białystok)

15.00 – 15.15 Dyskusja

15.15 – 16.00 Podsumowanie Forum, ankieta, zaswiadczenia i zakonczenie
(Dariusz Kozłowski Dyrektor UDT O/Białystok)